Tomáš Holubec, www.holubec.cz NOVINKY:   23.05.2011 Instalační CD a plné verze programů ke stažení >>     
Profil firmy
Reference
Statistiky
Ceník
Objednávka
Kontakt
Vstup pro distributory
Obchodní podmínky
Zapůjčit do školy
Manuál
Shaman
STÁHNOUT CD S PROGRAMY
  Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zeměpisu
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola Holubec
PC Diktáty Holubec
Karel 98
 BIOLOGIE.HOLUBEC.CZ

Biologie   
Přehled pojmů  
Biologie
Popis programu
Struktura kapitol
Přehled pojmů
Náhledy
Technické požadavky
Demoverze

Pro školy
Manuál
Zapůjčit do školy <--
Prodloužit zapůjčení

Podpora
Aktualizace

Spolupráce
Ohlasy

Obchod
Ceník
Objednat
Dodací podmínky
Licenční podmínky

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      obchod@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení:
BRE Bank S.A.
č. ú: 670100-2209394337/6210


 

Přehled pojmů

Tvary listů

List čárkovitý, List eliptický, List jehlicovitý, List kopinatý, List lichozpeřený, List podlouhlý, List pětičetný, List sedmičetný, List srdčitý, List sudozpeřený, List trojčetný, List vejčitý

Typy květenství

Hrozen, Hrozen jednostranný, Hrozen přeslenitý, Jehněda, Klas, Lata, Okolík, Strboul (hlávka), Úbor, Vidlan, Vijan, Vrcholík mnohoramenný

Typy plodů

Bobule, Dvounažka, Křídlatá nažka, Křídlatá nažka,oříšek, Lusk, Malvice, Měchýřek, Nažka s chmýrem, Obilka (Nepukavé), Obilka, Oříšek, Peckovice, Souplodí nažek, Souplodí peckoviček, Struk, Sešule, Tobolka dírkatá, víčkatá, Šešule, Šešulka

Nižší rostliny

Zrněnka, Parožnatka, Váleč, Mořský salát, Potěrka, Žabí vlas, Bokovka, Chaluha bublinatá, Člunovka, Hroznovice, Zelenivka, Pláštěnka, Porphyra, Rozsivka

Mechorosty a kapraďorosty

Zkrutek vláhojemný, Hasivka orličí, Měřík příbuzný, Osladič obecný, Ploník ztenčený, Přeslička rolní, Sleziník routička, Bělomech sivý, Dvouhrotec chvostnatý, Rašeliník člunkolistý

Rostliny nahosemenné

Jalovec obecný, Jedle bělokorá, Jinan dvoulaločný, Modřín opadavý, Smrk ztepilý, Tis červený, Borovice lesní, Cykas

Houby a lišejníky

Bedla vysoká, Hlíva ústřičná, Holubinka namodralá, Hřib dubový, Hřib hnědý, Muchomůrka červená, Padlí révové, Penízovka sametonohá, Ryzec pravý, Šupinovka kostrbatá, Václavka obecná, Dutohlávka sobí, Hávnatka psí, Hřib dutonohý, Hřib kříšť, Hřib satan, Hřib smrkový, Hřib žlučník, Hřib žlutomasý, Klouzek modřínový, Kozák březový, Křemenáč osikový, Liška obecná, Slizák mazlavý, Suchohřib plstnatý, Terčovka bublinatá, Terčovník zední, Kropidlák, Kropidlovec černavý, Kvasinka pivní, Plíseň hlavičková, Štětičkovec

Vzhled stromů

Dub letní, Topol bílý, Borovice lesní, Bříza bělokorá, Smrk obecný, Vrba náhrobní

Prvoci

Bičenka Poševní, Lamblie střevní, Měňavka bahenní, Panoženka měňavková, Slunivka obecná, Štítovka obecná, Trypanosoma spavičná, Měňavka velká, Rozlitka hrušková, Bachořec purkyňův, Dírkonožec, Chobotěnka husí, Krásnoočko, Mřížovec Calocyclas, Mrížovec Circogonia, Pandorina morum, Trepka velká, Trojrožec, Trubénka Haeckelova, Krásnoočko štíhlé, Slávinka obecná

Diblastika

Houba koňská, Houba pletená, Houba rybniční, Pásovnice venušina, Žebrovka vejčitá, Měchýřovka vznášivá

Prvoústí schizocoelní

Háďátko řepné, Motolice jaterní, Tasemnice dlouhočlenná, Ploštěnka tmavá, Roup dětský, Mechovnatka ostnitá

Prvoústí coelomoví

Chobotnatka rybí, Křídlatec velký, Okružák ploský, Ostranka jaderská, Perlotvorka mořská, Pijavka lékařská, Škeble rybničná, Srdcovka jedlá, Hlemýžď zahradní, Páskovka hajní, Plovatka bahenní, Plzák lesní, Slimák popelavý, Ušeň mořská, Zavinutec tygrovaný, Bahenka živorodá, Bahnatka malá, Drápkonoš kapský, Levatka říční, Sumýšovec rýhovaný, Želvuška dlouhovlasá, Homolice mramorovaná, Hřebenatka svatojakubská, Jehlanka obecná, Kyjovka šupinatá, Loděnka hlubinná, Sépie obecna, Střenka jedlá, Ústřice jedlá, Argonaut pelargický, Chobotnice poobřežní, Jazyčnatka tasemnicovitá, Nereidka pravá, Závornatka černavá

Členovci

Buchanka obecná, Čmelík kuří, Kapřivec kapří, Škeblovka velká, Vlnovník révový, Zákožka svrabová, Humr evropský, Klíště obecné, Krab obecný, Křižák obecný, Lasturnatka, Listonoh letní, Rak řiční, Sekáč rohatý, Skákavka pruhovaná, Štír kýlnatý, Štírek obecný, Vilejš stvolnatý, Žábronožka letní, Ostrorep molucký, Solifuga egejská, Strašek kudlankový, Trilobit

Vzdušnicovci

Bělásek zelný, Blecha psí, Bruslařka obecná, Chrobák velký, Chrostík velký, Chroust obecný, Hrobařík obecný, Jehlanka válcovitá, Klikoroh obecný, Kněžice páskovaná, Kobylka zelená, Kovařík kovový, Kožojed obecný, Kudlanka nábožná, Kvapník kovový, Lýkožrout smrkový, Mandelinka bramborová, Mnohonožka bělonohá, Mrchožrout housenkář, Okáč zední, Ovád hovězí, Páteříček sněhový, Pestřenka pruhovaná, Potápník vroubený, Potemník moučný, Roháč obecný, Ruměnice pospolná, Ryběnka domácí, Saranče štěhovavá, Škvor obecný, Slunéčko sedmitečné, Splešťule blátivá, Štěnice domácí, Stonožka škvorová, Střeček hovězí, Střevlík měděný, Šváb obecný, Svižník polní, Veš šatní, Vodomil černý, Babočka paví oko, Bekyně mniška, Drvopleň obecný, Lišaj pryšcový, Otakárek fenyklový, Perleťovec stříbropásek, Jepice obecná, Drabčík zdobený, Krtonožka obecná, Tesařík obrovský, Šídlo královské, Včela medonosná

Paryby a ryby

Candát obecný, Cejn velký, Hořavka duhová, Jeseter malý, Kambala, Karas obecný, Koljuška třiostná, Letoun měkkoploutvý, Lín obecný, Lipan podhorní, Makrela obecná, Mník jednovousý, Mořský koník, Okoun říční, Parejnok elektrický, Parejnok ostnatý, Parma obecná, Piskoř pruhovaný, Platýs malý, Pstruh potoční, Sleď obecný, Slunečnice pestrá, Štika obecná, Střevle potoční, Sumec veliký, Treska obecná, Trnucha obecná, Tuňák obecný, Úhoř říční, Vranka obecná, Žralok bílý

Obojživelníci

Axolotl mexický, Blatnice skvrnitá, Čolek velký, Drápatka vodní, Macarát jeskynní, Mlok skvrnitý, Ropucha krátkonohá, Ropucha obecná, Ropucha zelená, Rosnička zelená, Skokan hnědý

Plazi

Aligátor americký, Brontosaurus apatosurus, Dráček létavý, Gaviál indický, Haterie novozélandská, Ichtyosaurus, Kajman černý, Kajmanka supí, Kožnatka velká, Krokodýl nilský, Leguán zelený, Matamata třásnitá, Pteranodon, Stegosaurus, Tereka velká, Tyranosaurus, Želva bahenní, Želva sloní, Želva žlutohnědá, Agama límcová, Chameleon jacksonův, Gekon zední, Hroznýš královský, Ještěrka obecná, Kareta pravá, Kobra indická, Slepýš křehký, Užovka obojková, Varan pustinný, Zmije obecná

Ptáci

Brhlík lesní, Čáp bílý, Čejka chocholatá, Červenka obecná, Chocholouš obecný, Drop velký, Drozd kvíčala, Drozd zpěvný, Holub hřivnáč, Hýl obecný, Jeřáb popelavý, Jiřička obecná, Kalous ušatý, Káně lesní, Kavka obecná, Kivi jižní, Kormorán velký, Kos černý, Ořešník Kropenatý, Pelikán bílý, Pěnkava Obecná, Poštolka obecná, Puštík obecný, Racek chechtavý, Skřivan polní, Slavík obecný, Sojka obecná, Sova pálená, Stehlík obecný, Straka obecná, Strakapoud velký, Sýček obecný, Sýkora modřinka, Sýkora parukářka, Sýkora koňadra, Vlaštovka obecná, Vrabec domácí, Vrána obecná černá, Výr velký, Bukač velký, Emu australský, Havran polní, Kondor kalifornský, Konipas bílý, Krahujec obecný, Křepelka polní, Krkavec velký, Lyska černá, Potápka roháč, Sup bělohlavý, Tetřev hlušec, Tinama Chocholatá, Tučňák císařský, Vrána obecná šedivka

Primáti

Malpa kapucínská, Pavián pláštíkový, Kosman bělovousý, Ksukol ocasnatý, Lemur kata, Nártoun filipínský, Gibon lar, Kočkodan obecný, Loris ryšavý, Šimpanz učenlivý, Gorila obecná

Hlodavci

Ondatra pižmová, Bobr evropský, Křeček polní, Krysa obecná, Poletuška slovanská, Potkan, Svišť horský, Sysel obecný, Frček skákavý

Šelmy

Tygr džunglový, Lasice hranostaj, Liška obecná, Liška polární, Puma americká, Rys ostrovid, Tuleň obecný, Vlk, Vydra říční, Tchoř tmavý, Jaguár americký, Lachtan medvědí, Levhart skvrnitý, Lev pustinný, Mrož lední, Fenek berberský, Ženetka evropská

Kopytníci

Daněk skvrnitý, Jelen evropský, Zubr evropský, Hroch obojživelný, Kamzík horský, Los evropský, Muflon, Nosorožec dvourohý, Sob polární, Srnec obecný, Tapír jihoamerický, Kůň Przewalského, Osel Africký, Velbloud dvouhrbý, Zebra stepní, Prase divoké

Kytovci

Bělucha mořská, Delfín obecný, Kosatka dravá, Narval jednorohý, Velryba Grónská, Plejtvak obrovský, Vorvaň tuponosý


Celkem 440 pojmů.Stránku zpět          Stránku vpřed          Úvodní stránku