Tomáš Holubec, www.holubec.cz NOVINKY:   23.05.2011 Instalační CD a plné verze programů ke stažení >>     
Profil firmy
Reference
Statistiky
Ceník
Objednávka
Kontakt
Vstup pro distributory
Obchodní podmínky
Zapůjčit do školy
Manuál
Shaman
STÁHNOUT CD S PROGRAMY
  Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zeměpisu
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola Holubec
PC Diktáty Holubec
Karel 98
 CHEMIE.HOLUBEC.CZ

Anorganická chemie   
Reference  
Anorganická chemie
Popis programu
Struktura kapitol
Náhledy
Technické požadavky
Demoverze

Pro školy
Manuál
Evaluace E-gram
Recenze
Zapůjčit do školy <--
Prodloužit zapůjčení

Podpora
Aktualizace
Historie změn

Spolupráce
Zaslaná upozornění
Upozornit na chybu

Obchod
Ceník
Objednat
Dodací podmínky
Licenční podmínky
Pro dealery

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      chemie@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení:
BRE Bank S.A.
č. ú: 670100-2209394337/6210


 

Reference

1. Mgr. Kateřina Blažová, UK - Oficiální recenze pro e-gram
2. Mgr. Ivana Hlavínová, ZŠ Krupka - Oficiální recenze pro e-gramOficiální recenze č.2 pro www.e-gram.cz

B Hodnocení technických aspektů

B1 Obtížnost instalace

Instalace programu je jednoduchá a rychlá.

B2 Využití multimedií

Program využívá vhodnou grafiku, hudbu je možno pustit na pozadí.

B3 Spolehlivost průběhu SW

Během testování programu se nevyskytly žádné problémy. Program jsem testovala s žáky 8. a 9.tříd ZŠ v počítačové síti Indoš.

Závěr

Doporučuji.

C Hodnocení didaktických aspektů

C1 Shoda s osnovami

Program vyhovuje osnovám základní školy a víceletých gymnázií. V programu je rozšiřující kapitola Poznávání vědců. V kapitole Spojovačky je propojeno učivo fyziky, mineralogie a petrologie.

C2 Aktivizace žáka

Aktivizace žáků je dostatečná, žáci si mohou volit ze tří úrovní obtížnosti a v jednotlivých kapitolách Značky prvků, Názvy sloučenin, Doplňování rovnic, Vyčíslování rovnic i počet příkladů.

C3 Didaktické metody

Program je určen k opakování a prohlubování získaných vědomostí. Neobsahuje výklad učiva. Je možno ho použít k testování žáků nebo ke skupinové práci. Je vhodným programem pro práci s interaktivní tabulí.
Vyučující může využít doporučenou klasifikační stupnici nebo navolit svou.

C4 Přiměřenost věku

Program odpovídá nejen žákům 8. a 9.tříd, ale také studentům nižších ročníků gymnázia.

C5 Vytvoření zpětné vazby pro žáka

Žák je informováno správnosti svých odpovědí okamžitě, při chybě se zobrazí správná odpověď. Po celou dobu práce s programem žák vidí jednoduchou statistiku správných a špatných odpovědí.
Na závěr je možno vytisknout statistiku i s přehledem opravených chyb.

Závěr

Doporučuji.

D Hodnocení obsahových aspektů

D1 Množství dat a informací

Program je rozdělen do kapitol: značky prvků, názvy sloučenin, doplňování rovnic, vyčíslování rovnic, spojovačky a poznávání vědců. Každá kapitola obsahuje další podkapitoly. Příkladů na procvičování je velké množství.

D2 Správnost dat a informací

Během testování jsem neobjevila žádné věcné chyby.

D3 Aktualizace dat a informací

Podle informace výrobce programu je možno na návrhy učitelů program doplnit a rozšířit. Jedná se o otevřený program.
Aktualizace a rozšíření jsou distribuovány stažením instalačního souboru z internetu.

Závěr

Doporučuji.

E Uživatelská přívětivost

E1 Navigační vlastnosti programu

Ovládání programu je jednoduché. Orientace zcela přehledná.

E2 Účelnost grafiky

Grafika je vhodně zvolená.

E3 Estetika programu

Volba grafiky je vhodná a odpovídá věku žáků. Žáci se mohou plně soustředit na práci.
Většina žáků si poslechovou hudbu na pozadí vypnula.

Závěr

Doporučuji.

F Užitná hodnota programu

Závěr

Jedná se o zdařilý program, dobře slouží svému účelu, pro který byl vytvořen.

G Celkové hodnocení

Schvaluji a doporučuji.

18.4.2005

Mgr. Ivana Hlavínová, ZŠ KrupkaStránku zpět          Stránku vpřed          Úvodní stránku