Tomáš Holubec, www.holubec.cz NOVINKY:   23.05.2011 Instalační CD a plné verze programů ke stažení >>     
Profil firmy
Reference
Statistiky
Ceník
Objednávka
Kontakt
Vstup pro distributory
Obchodní podmínky
Zapůjčit do školy
Manuál
Shaman
STÁHNOUT CD S PROGRAMY
  Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zeměpisu
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola Holubec
PC Diktáty Holubec
Karel 98
 DIKTATY.HOLUBEC.CZ

PC Diktáty Holubec   
Popis programu  
Demoverze je volně šiřitelná. Šiřte ji prosím.
Diktáty
Popis programu
Náhledy

Pro domácí uživatele
Balíčky a klíče
Stažení programu
Jak zaplatit
Kde najdu klíč

Pro školy
Struktura cvičení
Zapůjčit do školy <--
Prodloužit zapůjčení
DEMO
Jak vložit klíč

Podpora
Historie oprav
Aktualizace
Náhradní klíč
Otázky a odpovědi

Informační servis
Novinky na mail
Doporučit známému

Obchod
Ceník
Dodací podmínky
Licenční podmínky
OBJEDNAT

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      diktaty@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení:
BRE Bank S.A.
č. ú: 670100-2209394337/6210

 

Výběr diktátu

Všechny diktáty jsou v programu seřazeny podle témat, jimiž se zabývají, do kapitol a podkapitol. Kapitoly společně vytvářejí stromovitou strukturu, kterou vidíte v levé části úvodního okna programu. Kliknutím na název kapitoly zobrazíte obsažené podkapitoly. Postupným zobrazováním (rozbalováním) podkapitol se dostanete až k jednotlivým diktátům.

Dvojklikem na název diktátu spustíte vyplňování zvoleného pravopisného cvičení. Jistě brzy sami přijdete na to, že dvojklikem na název kapitoly spustíte doplňování všech diktátů v kapitole obsažených.

Nastavení diktátu

V pravé části úvodního okna programu si můžete ještě před zahájením samotného výběru a doplňování pravopisných cvičení zvolit způsob hodnocení a zpětné vazby.

Zkoušení – každý jev vyplňujete pouze jednou – špatně nebo správně
Procvičování – pokud vyplníte pravopisný jev špatně, je zvolená špatná možnost odebrána ze seznamu možných odpovědí a vyplňujete znovu a to tak dlouho, než jev vyplníte správně

Všechny jevy najednou – při zkoušení můžete svou volbu řešení pravopisného jevu měnit, správnost řešení se vyhodnotí až na konec po vyplnění všech jevů
Ihned po každém jevu – každý pravopisný jev vyplňujete pouze jednou a ihned po vyplnění se dozvíte, zda jste jev vyřešili správně

Časový limit – můžete nastavit čas na vyřešení diktátu nebo celé kapitoly diktátů, po uplynutí časového limitu se cvičení automaticky ukončí a vyhodnotí

Známkovací stupnice – řešení každého diktátu je převáděno na procenta, 100% = žádná chyba, pro získání známky je potřeba dosáhnout alespoň tolika procent, kolik je nastaveno na posuvnících v pravé dolní části okna

Vyplňování diktátu

Před sebou vidíte text diktátu. Žlutě označená místa představují pravopisné jevy, které máte za úkol vyřešit. Najetím kurzoru myši na žluté pole se zobrazí možné varianty řešení. Kliknutím myši zvolte variantu, o níž se domníváte, že je správná. V závislosti na nastavení diktátu bude Vaše řešení ohodnoceno.

Některé pravopisné jevy nejsou barevně označeny, musíte je najít najetím kurzoru myši – např. čárky v souvětí.

Ve spodní části okna se zobrazuje statistika zahrnující celkový počet jevů, zbývající jevy, správné a špatné odpovědi, procentuální úspěšnost a průběžná známka.

Po dokončení doplňování můžete jedním stiskem tlačítka „Ukázat odpovědi/Ukázat vzor“ přepínat mezi svým řešením a bezchybnou předlohou. Tlačítkem „Pokračovat“ se vrátíte buď na výběr diktátů nebo přejdete na další diktát ze zvolené kapitoly.

Pokud se chcete vrátit zpět na úvodní obrazovku s výběrem kapitol a diktátů zvolte v menu Soubor – Konec.

Volbou z menu Soubor – Tisk vytisknete okamžitou podobu diktátu. Tedy včetně svých odpovědí nebo přehledu správných odpovědí (další možnosti tisku).

Volbou Nastavení – Písmo a Nastavení – Řádkování můžete nastavit písmo, jímž je text cvičení zobrazován.

Prohlížení výsledků

Volbou menu Zobrazit – Výsledky zobrazíte historii práce s pravopisnými cvičeními a dalších důležitých akcí jako např. vypnutí nebo zapnutí programu.

Záznamy se zobrazují v tabulce podle filtru, který se nachází pod tabulkou. Výběr záznamů můžete omezit pouze na dnešní den a současně ovlivnit pořadí záznamů podle datumu a času.

Záznamy v tabulce vytisknete stisknutím tlačítka „Tisk“. Vytisknou se pouze záznamy momentálně zobrazované v tabulce podle nastavení filtru.


Stránku zpět          Stránku vpřed          Úvodní stránku