Tomáš Holubec, www.holubec.cz NOVINKY:   23.05.2011 Instalační CD a plné verze programů ke stažení >>     
Profil firmy
Reference
Statistiky
Ceník
Objednávka
Kontakt
Vstup pro distributory
Obchodní podmínky
Zapůjčit do školy
Manuál
Shaman
STÁHNOUT CD S PROGRAMY
  Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zeměpisu
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola Holubec
PC Diktáty Holubec
Karel 98
 DIKTATY.HOLUBEC.CZ

PC Diktáty Holubec   
Struktura cvičení  
Demoverze je volně šiřitelná. Šiřte ji prosím.
Diktáty
Popis programu
Náhledy

Pro domácí uživatele
Balíčky a klíče
Stažení programu
Jak zaplatit
Kde najdu klíč

Pro školy
Struktura cvičení
Zapůjčit do školy <--
Prodloužit zapůjčení
DEMO
Jak vložit klíč

Podpora
Historie oprav
Aktualizace
Náhradní klíč
Otázky a odpovědi

Informační servis
Novinky na mail
Doporučit známému

Obchod
Ceník
Dodací podmínky
Licenční podmínky
OBJEDNAT

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      diktaty@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení:
BRE Bank S.A.
č. ú: 670100-2209394337/6210

 

Diktáty ČJ - struktura pravopisných cvičení na CD

 • Psaní i-í a y-ý po obojetných souhláskách
  • Psaní i-í a y-ý v koncovkách podstatných jmen
   • Vzory rodu mužského
   • Vzory rodu středního
   • Vzory rodu ženského
  • Psaní i-í a y-ý v koncovkách přídavných jmen
   • Přídavná jména přivlastňovací
   • Přídavná jména tvrdá a měkká
  • Psaní i-í a y-ý v koncovkách přítomných tvarů sloves
  • Psaní i-í a y-ý v koncovkách příčestí minulého
  • Psaní i-í a y-ý v kořenech slov, v předponě a příponě
   • Psaní i-í a y-ý ve vyjmenovaných slovech po b
   • Psaní i-í a y-ý ve vyjmenovaných slovech po l
   • Psaní i-í a y-ý ve vyjmenovaných slovech po m
   • Psaní i-í a y-ý ve vyjmenovaných slovech po p
   • Psaní i-í a y-ý ve vyjmenovaných slovech po s
   • Psaní i-í a y-ý ve vyjmenovaných slovech po v
   • Psaní i-í a y-ý ve vyjmenovaných slovech po z
 • Psaní ú-ů
 • Psaní bě-bje, vě-vje, pě, mě-mně
  • Psaní je-ě
  • Psaní mě-mně
  • Psaní ě-ně
 • Psaní souhlásek párových na konci a uvnitř slov
  • Psaní b-p
  • Psaní d-t
  • Psaní h-ch
  • Psaní s-z
  • Psaní v-f
  • Psaní ď-ť
  • Psaní š-ž
 • Souhláskové skupiny a psaní změn v nich
  • Dvě -nn-, nebo jedno -n-
  • Obtížnější tvary přídavných jmen zakončených na -ský, -cký, -ští, -čtí
  • Předpona a kořen
 • Psaní předložky s a z
 • Psaní předpon s-, z-, vz-
 • Délka samohlásek v domácích slovech (vybrané jevy)
  • Psaní i-í
  • Psaní jejich-jejích
  • Psaní jim-jím
  • Psaní naši-naší vaši-vaší
  • Psaní ni-ní ji-jí
 • Psaní přejatých slov
  • Psaní dlouhé nebo krátké samohlásky
  • Psaní i-y
  • Psaní i-í
  • Psaní s-z v přejatých slovech
 • Psaní velkých písmen na začátku slov a slovních spojeních
 • Hranice slov v písmu
  • Spojovník
  • Spřežky
 • Tečka, vykřičník, otazník
  • Za větami
  • Za číslovkami a zkratkami
 • Čárka
  • V souvětí
  • Ve větě jednoduché
 • Uvozovky a přímá řeč
 • Diktáty


Celkem minimálně 457 pravopisných cvičení různé obtížnosti.
Stránku zpět          Stránku vpřed          Úvodní stránku