Tomáš Holubec, www.holubec.cz NOVINKY:   23.05.2011 Instalační CD a plné verze programů ke stažení >>     
Profil firmy
Reference
Statistiky
Ceník
Objednávka
Kontakt
Vstup pro distributory
Obchodní podmínky
Zapůjčit do školy
Manuál
Shaman
STÁHNOUT CD S PROGRAMY
  Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zeměpisu
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola Holubec
PC Diktáty Holubec
Karel 98
 EKONOMIKA.HOLUBEC.CZ

Praktická ekonomika pro ZŠ a SŠ   
Cena: 390Kč / 990Kč
  
Praktická ekonomika
Popis programu
Struktura kapitol
Využití ve výuce
Náhledy
Technické požadavky
Demoverze

Pro školy
Finanční gramotnost
RVP
Manuál
Zapůjčit do školy <--
Prodloužit zapůjčení

Podpora
Aktualizace

Spolupráce
Ohlasy

? Obchod
Ceník
Objednat
Dodací podmínky
Licenční podmínky

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      ekonomika@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení:
BRE Bank S.A.
č. ú: 670100-2209394337/6210


 

Praktická ekonomika pro ZŠ a SŠ


Jediný produkt na českém trhu výukového software byl koncipován jako reakce Rámcový vzdělávací program. Praktická ekonomika svou strukturou komplexně pokrývá problematiku ekonomické reality v České republice.

Program je koncipován tak, aby studenti získali zejména praktické dovednosti v oblasti každodenního setkávání se s ekonomickou realitou.

Program členěn do 3 částí:

  • národní hospodářství, která nabízí informace o fungování státu, ekonomiky, fungování peněz, ale zejména daní, sociální problematiky, státní správy a státního rozpočtu. Praktické příklady pak žáky naučí spočítat si mzdu, dopad daní přímých a nepřímých, sociální a zdravotní pojištění;

  • bankovnictví, kde se žáci naučí jak banka funguje, jaké jsou její základní funkce, jaké služby nabízí nebo co je to úrok. Zejména si ale prakticky vyzkoušejí základní operace, se kterými se v reálném životě potkají (platba složenky, faktury, převod finanční prostředků, výpočet úroků apod., problematiku inkasa, ale také poštovní operace jako odeslání doporučených dopisů a jiné);

  • podnikání, kde žáci poznají druhy společností, podmínky pro vznik podniku a živnosti, jejich výhody a nevýhody, základy podnikatelského myšlení, pojmy aktiv, pasiv a zadlužení společnosti. Následně si žák formou testu pojmy systematizuje tak, aby z nabytých znalostí mohl čerpat i v budoucím praktickém životě.

Edukační část programu je doplněna o testy a cvičení, v nichž se náhodně obměňují hodnoty v zadání.

Program umožňuje provést klasifikaci žáka nastavením vlastních hodnotících kritérií pro testy a cvičení.

Program je primárně určen základním školám, ale zároveň je vhodným doplňkem i pro výuku na nižších stupních středních škol.

Program bude pravidelně aktualizován tak, aby reflektoval všechny změny legislativy v oblasti ekonomiky.

>> Zapůjčit k vyzkoušení ZDARMA <<

Stáhnout demo >>


Stránku zpět          Stránku vpřed          Úvodní stránku