Tomáš Holubec, www.holubec.cz NOVINKY:   23.05.2011 Instalační CD a plné verze programů ke stažení >>     
Profil firmy
Reference
Statistiky
Ceník
Objednávka
Kontakt
Vstup pro distributory
Obchodní podmínky
Zapůjčit do školy
Manuál
Shaman
STÁHNOUT CD S PROGRAMY
  Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zeměpisu
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola Holubec
PC Diktáty Holubec
Karel 98
 EKONOMIKA.HOLUBEC.CZ

Praktická ekonomika pro ZŠ a SŠ   
Rámcový vzdělávací program  
Praktická ekonomika
Popis programu
Struktura kapitol
Využití ve výuce
Náhledy
Technické požadavky
Demoverze

Pro školy
Finanční gramotnost
RVP
Manuál
Zapůjčit do školy <--
Prodloužit zapůjčení

Podpora
Aktualizace

Spolupráce
Ohlasy

? Obchod
Ceník
Objednat
Dodací podmínky
Licenční podmínky

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      ekonomika@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení:
BRE Bank S.A.
č. ú: 670100-2209394337/6210


 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání doslova uvádějí:

Žák

 • dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní způsoby zacházení s penězi a se svým i svěřeným majetkem, vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi
 • vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí
 • rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané
 • rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti
 • na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu
 • provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví

Program Praktická ekonomika byl vytvořen s ohledem na požadované kompetence.

Důraz je kladen na praktickou stránku problematiky a osvojení si řešení situací s nimiž se žák bude v praktickém životě neustále potkávat:

 • daně z příjmu a navazující sociální a zdravotní pojištění
 • dávky sociálního systému
 • funkce banky a nabízené služby
 • komunikace s bankou
 • základy podnikáníStránku zpět          Stránku vpřed          Úvodní stránku