Tomáš Holubec, www.holubec.cz NOVINKY:   23.05.2011 Instalační CD a plné verze programů ke stažení >>     
Profil firmy
Reference
Statistiky
Ceník
Objednávka
Kontakt
Vstup pro distributory
Obchodní podmínky
Zapůjčit do školy
Manuál
Shaman
STÁHNOUT CD S PROGRAMY
  Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zeměpisu
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola Holubec
PC Diktáty Holubec
Karel 98
 EKONOMIKA.HOLUBEC.CZ

Praktická ekonomika pro ZŠ a SŠ   
Využití programu ve výuce  
Praktická ekonomika
Popis programu
Struktura kapitol
Využití ve výuce
Náhledy
Technické požadavky
Demoverze

Pro školy
Finanční gramotnost
RVP
Manuál
Zapůjčit do školy <--
Prodloužit zapůjčení

Podpora
Aktualizace

Spolupráce
Ohlasy

? Obchod
Ceník
Objednat
Dodací podmínky
Licenční podmínky

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      ekonomika@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení:
BRE Bank S.A.
č. ú: 670100-2209394337/6210


 

Využití programu ve výuce

Najděte v programu odpovědi na následující otázky:

Veřejné finance

 1. Jaké nejčastější příjmy tvoří státní rozpočet?

 2. Jak často je schvalován státní rozpočet?

 3. Kdo schvaluje státní rozpočet?

 4. Zjistěte 3 nejčastější výdaje státního rozpočtu.

 5. Jaké 3 hlavní odvody odvádí zaměstnanec do státního rozpočtu ze své mzdy?

 6. Zjistěte nejmenší a největší sazbu daně z příjmu fyzických osob.

 7. Kolik Kč činí sleva na dani z příjmu fyzických osob měsíčně?

 8. Co znamená, když státní rozpočet hospodaří s deficitem?

 9. Jak může skončit na konci roku hospodaření státního rozpočtu?

 10. S jakým výsledkem skončil státní rozpočet v posledních letech (deficitní, vyrovnaný, přebytkový)?

 11. Jaké 4 typy důchodů může občan získat od státu?

 12. Najděte alespoň 5 dávek státní sociální podpory.

 13. Kolik Kč činí rodičovský příspěvek (mateřská)?

 14. Kolik Kč činí porodné za 1 dítě?

 15. Co jsou to mandatorní výdaje?

Bankovní služby

 1. Jak se nazývá centrální banka v České republice?

 2. Najděte alespoň 4 funkce, které zajišťuje centrální banka v ČR.

 3. Kdo je guvernérem české centrální banky?

 4. Kolik stupňů tvoří česká bankovní soustava? Uveďte příklad z každého z nich?

 5. Uveďte 3 funkce, které plní obchodní banky.

 6. Kolik Kč je nutné k založení banky?

 7. Co je to vklad?

 8. Co je to úrok?

 9. Jaký typ vkladu bývá ohodnocen nejvyššími úroky?

 10. Jaký typ vkladu bývá nejčastěji používán?

 11. Kolik % činí v současné době státní podpora u stavebního spoření?

 12. Kolik stavebních spoření si může člověk uzavřít?

 13. Co je to úvěr?

 14. Co je to kontokorentní úvěr?

 15. Co je to hypotéční úvěr (hypotéka)? Čím lze za hypotéku ručit?

 16. Uveďte alespoň 5 výhod používání platební karty.

 17. Uveďte alespoň 5 nevýhod používání platební karty.

 18. Jakým typem platební karty lze platit na internetu?

 19. Jaký typ platební karty vyžaduje zadání PIN při platbě v obchodě?

 20. Najdětě 3 rady, jak bezpečně zacházet s platební kartou, aby nedošlo k jejímu zneužití.

Základy podnikání

 1. Co je to podnikání? Jaký je rozdíl mezi podnikáním a zaměstnáním?

 2. Proč je vhodné provést před začátkem podnikání (i v jeho průběhu) průzkum trhu?

 3. Jaké typy nákladů firma obvykle vykazuje?

 4. V případě, že firma má nižší tržby nežli náklady, dosahuje zisku nebo ztráty?

 5. Jakým způsobem může podnikatel získat peníze?

 6. Jaké typy právnických osob zákon vymezuje?

 7. Zjistěte 3 charakteristiky akciové společnosti?

 8. Zjistěte 3 charakteristiky společnosti s ručením omezeným?

 9. Zjistěte 3 charakteristiky družstva?

 10. Zjistěte 3 charakteristiky komanditní společnosti?

 11. Zjistěte 3 charakteristiky veřejné obchodní společnosti?

 12. Jaké základní podmínky musí splnit fyzická osoba, aby mohla začít podnikat?

 13. Uveďte alespoň 5 druhů živností.

 14. Uveďte alespoň 3 druhy podnikání na základě koncesního osvědčení?

 15. Co je účetnictví?

 16. Jaký je rozdíl mezi náklady a výnosy?

 17. Co jsou aktiva, co pasiva?

 18. Jak se liší celkové mzdové náklady od hrubé mzdy?

 19. Charakterizujte jednotlivé druhy leasingu…

 20. Jaký je rozdíl mezi havarijním pojištěním automobilu a povinným ručením?

Stránku zpět          Stránku vpřed          Úvodní stránku