Tomáš Holubec, www.holubec.cz NOVINKY:   23.05.2011 Instalační CD a plné verze programů ke stažení >>     
Profil firmy
Reference
Statistiky
Ceník
Objednávka
Kontakt
Vstup pro distributory
Obchodní podmínky
Zapůjčit do školy
Manuál
Shaman
STÁHNOUT CD S PROGRAMY
  Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zeměpisu
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola Holubec
PC Diktáty Holubec
Karel 98
 EU.HOLUBEC.CZ

Evropská unie   
Účelová dotace MŠMT  
Evropská unie
Popis programu
Využití ve výuce
Náhledy
Struktura kapitol
Technické požadavky
Demoverze

Pro školy
Manuál
Evaluace E-gram
Recenze
Zapůjčit do školy <--
Prodloužit zapůjčení

Pro knihovny
Informace pro knihovny

Podpora
Aktualizace
Vaše názory

Spolupráce
Upozornit na chybu

Obchod
Ceník
Objednat
Dodací podmínky
Licenční podmínky
Pro dealery

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      eu@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení:
BRE Bank S.A.
č. ú: 670100-2209394337/6210


 

Zakoupení CD-ROMu z dotací v roce 2005

Na základě metodického pokynu čj. 17 123/2005-55 Ministerstva školství ČR je možné i v roce 2005 využít k nákupům výukového software účelových dotací.

Dotace je možné čerpat na veškerý software registrovaný na www.e-gram.cz

Jedná se o tyto programy ve školních multilicencích:

CD-ROM Anorganická chemie
CD-ROM Evropská unie
CD-ROM Zeměpis ČR, Evropa, Svět

Podmínkou pro nákup programů je spoluúčast na nákupní ceně ve výši pouze 15%. Programy jsou doporučeny Ministerstvem školství a jsou tedy řádně evaluovány pro využití na základních a středních školách.

Dle metodického pokynu je možno čerpat dotace na:

3.2 Účelová dotace na zajištění vzdělávacího programového vybavení a informačních zdrojů v rámci projektu SIPVZ, PII výukový software a informační zdroje (dále jen „PII“) může být použita pouze na úhradu licencí a užívacích práv v následujícím členění:

a) licencí registrovaného vzdělávacího programového vybavení,
b) užívací práva k registrovaným informačním zdrojům,
c) užívací práva k registrovaným výukovým objektům,
d) užívací práva k registrovaným e-learningovým aplikacím,
e) užívací práva k registrovaným nástrojům na tvorbu výukových aplikací,
f) užívací práva k registrovaným výukovým objektům a elektronickým skladům výukových bjektů

Prostředky účelové dotace v rámci PII lze použít na nákup vzdělávacího programového vybavení informačních zdrojů tj. „výukových objektů“, které jsou definovány, registrovány a evaluovány na evaluačním webu (www.e-gram.cz),

Z prostředků účelové dotace na vzdělávací programové vybavení a informační zdroje není možné pořizovat či legalizovat systémové programy.

Plné znění metodického pokynu


Stránku zpět          Stránku vpřed          Úvodní stránku