Tomáš Holubec, www.holubec.cz NOVINKY:   23.05.2011 Instalační CD a plné verze programů ke stažení >>     
Profil firmy
Reference
Statistiky
Ceník
Objednávka
Kontakt
Vstup pro distributory
Obchodní podmínky
Zapůjčit do školy
Manuál
Shaman
STÁHNOUT CD S PROGRAMY
  Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zeměpisu
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola Holubec
PC Diktáty Holubec
Karel 98
 EU.HOLUBEC.CZ

Evropská unie   
Pro knihovny  
Evropská unie
Popis programu
Využití ve výuce
Náhledy
Struktura kapitol
Technické požadavky
Demoverze

Pro školy
Manuál
Evaluace E-gram
Recenze
Zapůjčit do školy <--
Prodloužit zapůjčení

Pro knihovny
Informace pro knihovny

Podpora
Aktualizace
Vaše názory

Spolupráce
Upozornit na chybu

Obchod
Ceník
Objednat
Dodací podmínky
Licenční podmínky
Pro dealery

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      eu@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení:
BRE Bank S.A.
č. ú: 670100-2209394337/6210


 

Pro knihovny

Knihovnická licence umožňuje instalaci na všechny PC knihovny a knihovníkům na jejich soukromé počítače tak aby se mohli sami s fungováním a obsahem CD. Tato licenční politika je snahou naší firmy vyjít vstříc potřebám návštěvníků knihoven.

Program Evropská unie je komplexním zdrojem informací v problematice Evropské unie. Přehledně členěn do kapitol jednotlivých okruhů týkajících se Evropské unie. Je rozsáhlým zdrojem informací pro žáky, studenty, občany a všechny, kteří hledají odpověď ať již o historii, struktuře, fungování, institucích, právu či dalších otázkách týkajících se EU. Samozřejmostí je možnost rychlého vyhledání informací.

Obsah CD byl připraven odborníky na oblast Evropské unie a ve spolupráci s externími partnery, hojně doplněn obrazovým materiálem.

Ve změti brožurek a neucelených informací představuje CD jedinečný a ucelený soubor informací. Pro zájemce je také rozšířen o možnost vyzkoušet si své znalosti značným množstvím testů. V případě zájmu poskytuje také soubor informačních zdrojů, kde je možno získat další informace o EU. Samozřejmostí je pak možnost tisku informací (např. k tvorbě referátů, prezentací, seminárních prací).

Aktualizace obsahu jsou dostupné všem zákazníkům na webu a obsah programu tak zůstává aktuální i při změně v EU.

CD Evropská unie tak představuje v knihovnách ideální informační zdroj o Evropské unii s možností vytvoření „informačního centra/koutku" o EU.

Program je také optimalizován na provoz v počítačové síti a má nízké nároky na hardware.

Objednat CD

Registrace k aktualizacím

Stránku zpět          Stránku vpřed          Úvodní stránku