Tomáš Holubec, www.holubec.cz NOVINKY:   23.05.2011 Instalační CD a plné verze programů ke stažení >>     
Profil firmy
Reference
Statistiky
Ceník
Objednávka
Kontakt
Vstup pro distributory
Obchodní podmínky
Zapůjčit do školy
Manuál
Shaman
STÁHNOUT CD S PROGRAMY
  Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zeměpisu
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola Holubec
PC Diktáty Holubec
Karel 98
 EU.HOLUBEC.CZ

Evropská unie   
Reference  
Evropská unie
Popis programu
Využití ve výuce
Náhledy
Struktura kapitol
Technické požadavky
Demoverze

Pro školy
Manuál
Evaluace E-gram
Recenze
Zapůjčit do školy <--
Prodloužit zapůjčení

Pro knihovny
Informace pro knihovny

Podpora
Aktualizace
Vaše názory

Spolupráce
Upozornit na chybu

Obchod
Ceník
Objednat
Dodací podmínky
Licenční podmínky
Pro dealery

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      eu@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení:
BRE Bank S.A.
č. ú: 670100-2209394337/6210


 

Reference

1. Mgr. Karel Fischer - Oficiální recenze pro e-gram
2. Ing. Petr Koza - Oficiální recenze pro e-gramOficiální recenze č.1 pro www.e-gram.cz

B Hodnocení technických aspektů

B1 Obtížnost instalace

Po vložení CD-ROMU se spustí instalační program. V případě, že se neobjeví instalační okno, je možné ho spustit příkazem D:\setup.exe (kde písmeno D odpovídá označení CD-ROMU. Software je možné instalovat jak na jednotlivé počítače, tak ho lze využít v počítačové síti. Zkoušel jsem obě dvě a u obou možností proběhla instalace velmi lehce. Zvládne ji i méně zkušený uživatel.

B2 Využití multimedií

Systém multimédia vůbec nevyužívá. Textové předlohy jsou doplněny pouze obrázky a jednoduchými grafickými objekty.

B3 Spolehlivost průběhu SW

Titul je určen pro operační systémy WIN 95, 98, ME, NT, 2000, XP, LINUX. Já ho testoval na WIN 2000 Professional a WIN 2000 SERVER. Po celou dobu se software choval velmi spolehlivě a stabilně jak na jednotlivých stanicích, tak i při síťové instalaci. Software je určen pro grafické rozlišení 1024x768 - pro novější typ počítačů. Pro starší počítače je připraven v rozlišení 800x600.

Závěr

Schvaluji

C Hodnocení didaktických aspektů

C1 Shoda s osnovami

Základní obsahem programu „ Evropská unie“ je seznámit žáky s touto problematikou. Poskytuje uživateli ucelený pohled na toto téma. Program svým obsahem lze využít jak na ZŠ, tak i na SŠ. Samozřejmě rozhodnutí jak VSW použít už záleží na konkrétním učiteli.

C2 Aktivizace žáka

Tento výukový software obsahuje velké množství textů doplněný obrázky a jednoduchou grafikou. Jeho cílem je seznámit studenty s probíraným tématem. Program vede studenta či žáka k hledání stále nových informací. Tyto získané informace si může ověřit v testovacím modulu, který je rozdělen do tří částí : a) testy b) doplňovačky c) spojovačky

C3 Didaktické metody

Program je založen zejména na výkladu učiva či pojmů, jejich vysvětlení. Didaktické metody a zásady se zde prakticky neuplatňují, snad s výjimkou opakování a procvičování formou testového modulu.

C4 Přiměřenost věku

Vzhledem k tomu, že výrobce neudává, pro kterou věkovou skupinu je program určen, není ani obsah programu tomuto kritériu podřízen. Svým rozsáhlým obsahem však může oslovit jak žáky na základních školách, tak i školách středních.

C5 Vytvoření zpětné vazby pro žáka

Cílem programu je poskytnou ucelené informace. Tyto získané vědomosti si může student ověřit formou testových otázek - ty jsou rozděleny do devíti kategorií, z nichž každá má tři stupně obtížnosti. Další formou zpětné vazby jsou doplňovačky a třetí možností procvičování jsou spojovačky – ty jsou rozčleněny do šestnácti témat, ve kterých si studenti mohou zpětně prověřit své nabyté vědomosti.

Závěr

Schvaluji

D Hodnocení obsahových aspektů

D1 Množství dat a informací1

Z hlediska množství dat program poskytuje velmi obsáhlou a ucelenou studii o „ Evropské Unii“. Uživateli dává odpovědi na různorodé otázky týkající se tohoto tématu. CD „Evropská unie“ se může stát pro studenty dobrým rádcem a pomocníkem. Většina odkazů je vypracována jako podrobný výpis k dané problematice. Program je rozdělen do dvou základních částí : „Encyklopedická část“ - její nosnou částí jsou tyto hlavní odkazy (Historie, Instituce,Politika, Členské státy, Hospodářství, Právo, Mýty a fakta a další). Druhou částí je „Testovací část“ – (v testovací části je možno si procvičit získané znalost a to pomocí křížovek, spojovaček a řady testů).

D2 Správnost dat a informací

Evropská unie se neustále vyvíjí a proto je velmi těžké zaznamenat tyto průběžné změny. Doufám, že výrobce se bude neustále snažit zachytit tento vývoj ve svých aktualizacích.

D3 Aktualizace dat a informací

Technická podpora je umožněna na webových stránkách firmy. Aktualizace dat se provádí taktéž na těchto webových stránkách. Samozřejmostí je řada aktuálních odkazů na zdroje Evropské unie umožňující získání dalších požadovaných informací.

Závěr

Schvaluji

E Uživatelská přívětivost

E1 Navigační vlastnosti programu

Program je velmi dobře ovladatelný. Pohyb mezi jednotlivými odkazy je velmi intuitivní. Je umožněn velmi jednoduchým a přehledným uspořádáním. Menší obtíže jsem shledal při pohybu v textu. Rolovací schopnost okna se mi zdá příliš pomalá. Program též nabízí možnost vyhledávání slov a jejich zobrazení v jednotlivých dokumentech.

E2 Účelnost grafiky

Grafika programu je pro tento typ softwaru plně dostačující. Na mě působila dobrým dojmem. Volba fontů a barva pozadí podporuje přehledné čtení a zajišťuje šetrnost zraku.

E3 Estetika programu

Celková estetika programu je dobrá. Vzhled programu i obsahové elementy vyhovují estetickým nárokům.

Závěr

Schvaluji

F Užitná hodnota programu

Závěr

Program svojí koncepcí by se mohl stát významným zdrojem informací pro studenty na základních i středních školách. Je vytvořen tak, aby poskytl ty nejdůležitějších informace o páteřních oblastech Evropské unie. Tyto získané vědomosti si mohou studenti ověřovat jak formou testovací otázek, tak i pomocí dalších zdrojů na internetu ( tyto odkazy jsou v sekci „Další zdroje“). Informace na tomto CD lze též vytisknout na tiskárně a mohou tak posloužit jednotlivým učitelům k přípravě na vyučovací hodiny. Výrobce nabízí školám bezplatné zapůjčení a vyzkoušení jejich produktu, které lze objednat na e-mailové adrese: eu@holubec.cz

Mgr. Karel Fischer, ZŠ KravskoStránku zpět          Stránku vpřed          Úvodní stránku