Tomáš Holubec, www.holubec.cz NOVINKY:   23.05.2011 Instalační CD a plné verze programů ke stažení >>     
Profil firmy
Reference
Statistiky
Ceník
Objednávka
Kontakt
Vstup pro distributory
Obchodní podmínky
Zapůjčit do školy
Manuál
Shaman
STÁHNOUT CD S PROGRAMY
  Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zeměpisu
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola Holubec
PC Diktáty Holubec
Karel 98
 EU.HOLUBEC.CZ

Evropská unie   
Reference  
Evropská unie
Popis programu
Využití ve výuce
Náhledy
Struktura kapitol
Technické požadavky
Demoverze

Pro školy
Manuál
Evaluace E-gram
Recenze
Zapůjčit do školy <--
Prodloužit zapůjčení

Pro knihovny
Informace pro knihovny

Podpora
Aktualizace
Vaše názory

Spolupráce
Upozornit na chybu

Obchod
Ceník
Objednat
Dodací podmínky
Licenční podmínky
Pro dealery

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      eu@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení:
BRE Bank S.A.
č. ú: 670100-2209394337/6210


 

Reference

1. Mgr. Karel Fischer - Oficiální recenze pro e-gram
2. Ing. Petr Koza - Oficiální recenze pro e-gramOficiální recenze č.2 pro www.e-gram.cz

B Hodnocení technických aspektů

B1 Obtížnost instalace

Instalace proběhla bez problémů v doporučeném rozlišení a systému Windows XP Professional

B2 Využití multimedií

V programu běží na bázi animací flash 5. Mimo úvodní krátké animace neobsahuje audio ani video doprovod a žádné hypertextové odkazy.

B3 Spolehlivost průběhu SW

Po dobu testování SW se nevyskytly žádné závady.

Závěr

Spolehlivý SW, bez problémů běžící na počítačích se systémem Windovs XP. Program neobsahuje audio ani video.

C Hodnocení didaktických aspektů

C1 Shoda s osnovami

Program plně vystihuje současný stav. Zahrnuje informace o Evropské unii z nejrůznějších pohledů. Souhrn informací převyšuje náplň učebních osnov.

C2 Aktivizace žáka

Žák si informace, které potřebuje může snadno najít. K ověření znalostí si může projít rozsáhlé testy.

C3 Didaktické metody

CD-ROM využívá jednoduchý výklad pojmů týkajících se EU. CD lze použít jak při výkladu, samostatném učení žáků, tak i vyhledáváním pojmů při zadávání jednotlivých úkolů. Znalosti ověřovat formou jednoduchého testu.

C4 Přiměřenost věku

CD obsahuje velký souhrn momentálně aktuálních informací, ze kterých lze vybrat informace úměrně k věku.

C5 Vytvoření zpětné vazby pro žáka

Žák si může ověřit formou testu získané informace. Testy jsou rozsáhlé s možností nastavení jejich úrovně, jsou sestaveny v jednoduché formě použitelné u všech věkových kategorií žáků.

Závěr

CD obsahuje velké množství dat o EU. Je využitelné jak pro výuku, tak i pro další úkoly a soutěže týkající se EU.

D Hodnocení obsahových aspektů

D1 Množství dat a informací

CD obsahuje velké množství dat a informací aktuálních k datu vydání.

D2 Správnost dat a informací

Správnost dat a informací jsem nemohl vzhledem k jeho množství posoudit. To co jsem prošel bylo správné.

D3 Aktualizace dat a informací

Pro soustavnou práci s tímto médiem je nutná jeho pravidelná aktualizace.

Závěr

Podrobně zpracované data a informace o EU. Pro soustavnou práci s tímto CD je nutná jeho pravidelná aktualizace která je realizovaná na adrese http://eu.holubec.cz a následně promítána do aktualizovaných vydání. Důležitá je i možnost zahrnutí připomínek uživatelů do dalších vydání.

E Uživatelská přívětivost

E1 Navigační vlastnosti programu

Navigace v programu je jednoduchá, bezproblémová a názorná.

E2 Účelnost grafiky

Vybraná grafika je jednoduchá a vhodně doplňuje text.

E3 Estetika programu

Program má jednoduchou grafiku, ve svém souhrnu však působí esteticky.

Závěr

Program je uživatelsky přívětivý se snadnou orientací v datech a informacích, zpracovaný v dobré estetické úrovni.

F Užitná hodnota programu

Závěr

Program obsahuje řadu aktuálních dat a informací o EU využitelných nejen při výuce ale i v dalších činnostech. (Při spolupráci s partnerskými školami EU, soutěže a přednášky o EU)

Ing. Petr KozaStránku zpět          Stránku vpřed          Úvodní stránku