Tomáš Holubec, www.holubec.cz NOVINKY:   23.05.2011 Instalační CD a plné verze programů ke stažení >>     
Profil firmy
Reference
Statistiky
Ceník
Objednávka
Kontakt
Vstup pro distributory
Obchodní podmínky
Zapůjčit do školy
Manuál
Shaman
STÁHNOUT CD S PROGRAMY
  Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zeměpisu
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola Holubec
PC Diktáty Holubec
Karel 98
 EU.HOLUBEC.CZ

Evropská unie   
Struktura kapitol  
Evropská unie
Popis programu
Využití ve výuce
Náhledy
Struktura kapitol
Technické požadavky
Demoverze

Pro školy
Manuál
Evaluace E-gram
Recenze
Zapůjčit do školy <--
Prodloužit zapůjčení

Pro knihovny
Informace pro knihovny

Podpora
Aktualizace
Vaše názory

Spolupráce
Upozornit na chybu

Obchod
Ceník
Objednat
Dodací podmínky
Licenční podmínky
Pro dealery

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      eu@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení:
BRE Bank S.A.
č. ú: 670100-2209394337/6210


 

Základní osnova kapitol

Výčet témat jímž se programový balík Evropská unie věnuje obsahuje hlavní kapitoly témat. V těchto tématech naleznete další řadu informací, vysvětlení pojmů a fungování základních principů EU.

Rozšíření EU

 • Příprava ČR na vstup
 • Předvstupní fondy EU
 • Jednání o vstupu ČR
 • Výhody a nevýhody
 • Twinning
 • Podmínky úspěchu
 • Ekonomické analýzy
 • Náklady při nerozšíření
 • Veřejné mínění
 • Přílohy

Historie EU

 • Úvod
 • Zásadní smlouvy
 • Historie v kostce
 • Časová osa
 • Historické události

Právo EU

 • Základní pojmy
 • Obsah práva EU
 • Aplikace práva ES
 • Evropská ústava
 • Ochrana spotřebitele
 • Právo obchodních společností
 • Precedenty
 • Harmonizace českého práva
 • Česká justice před vstupem
 • Schengenský prostor

Instituce EU

 • Evropská komise
 • Evropský parlament
 • Evropská rada
 • Rada evropské unie
 • Evropský soudní dvůr
 • Evropský účetní dvůr
 • Evropský systém centrálních bank a Evropská centrální banka
 • Evropská investiční banka
 • Hospodářský a sociální výbor
 • Výbor regionů

Studium v EU

 • Studijní programy
 • Studujete SŠ ?
 • Končíte SŠ
 • Studium po SŠ
 • Studium VŠ
 • Individuální studium
 • Jednotlivé země
 • Karty pro studenty

Členské státy

 • Belgie
 • Dánsko
 • Finsko
 • Francie
 • Irsko
 • Itálie
 • Lucembursko
 • Nizozemsko
 • Portugalsko
 • Rakousko
 • Řecko
 • Velká Británie
 • Německo
 • Španělsko
 • Švédsko
 • Česko
 • Estonsko
 • Kypr
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Maďarsko
 • Malta
 • Polsko
 • Slovensko
 • Slovinsko

Hospodářství EU

 • Společná obchodní politika
 • Jednotný vnitřní trh
 • Celní unie
 • Hospodářská soutěž
 • Daně
 • Politika soudržnosti
 • Hospodářská a měnová unie
 • Euro
 • Evropský systém centrálních bank a Evropská centrální banka
 • Rozpočet

Politika EU

 • Politika a pilíře EU
 • Dělení politik

Mýty a fakta o EU

 • Odpovědi na sporné otázky

Testy

 • Křížovky
 • Testy
 • Spojovačky

Další zdroje

 • Publikace
 • Informační letáky
 • Informační linka
 • Internetové zdroje
 • Instituce v ČR
 • Informační střediska
 • Teletext ČT1


Stránku zpět          Stránku vpřed          Úvodní stránku