SW pro školy ke stažení  
SHAMAN  
Programy pro INDOŠ
Nabídka školám

Popis SW
SHAMAN
Zeměpis ČT, Evropa, Svět
Evropská unie
Anorganická chemie

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      info@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení: eBanka,
č. ú: 545653001/2400

      ICQ: 65574224

 

SHAMAN - manažer výukových programů

Správci sítě se velmi brzy začali potýkat s problémem instalace výukového softwaru na infrastrukturu dodanou v rámci projektu INDOŠ.

Každý výukový software se instaluje jinak, některý stačí umístit na síťový disk, jiný je potřeba instalovat na každé stanici zvlášť. Některý software si přidá zástupce do nabídky START jiný ne. A pokud se do nabídky přidá, jedná se pouze o nabídku patřící správci sítě - nikoli žákovi. Spouštění výukového softwaru z žákovských účtů je tedy značně složité a nekonzistentní.

SHAMAN problémy se spouštěním vyřeší. Jediným úkonem, nutným provést pouze na počátku, je vytvoření zástupce SHAMANa na pracovní ploše každého žáka.

Žák dvojitým poklepáním SHAMANa spustí a na obrazovce se objeví strukturovaná nabídka výukových programů, ze které si žák vybere. Tato nabídka bude pro každého žáka stejná a jedno přidání programu do nabídky zaručí, že jej budou moci ihned spouštět všichni žáci.
Správa menu

Strukturované menu je plně pod kontrolou správce sítě a může obsahovat libovolné množství(max.1000) libovolně zanořených podmenu. Přidávání nových aplikací a správa menu je jednoduchá a intuitivní.

Program se typicky instaluje do adresáře K:\APLIKACE\HOLUBEC\SHAMAN
Pokud chcete do nabídky přidávat nové programy nebo měnit strukturu menu, musíte program spustit s parametrem -ucitel. Např.z nabídky START takto:


Již na první pohled poznáte, že v nabídce přibylo tlačítko "Přidat další".


Strukturovanou nabídkou tedy můžete libovolně procházet a v libovolném stupni zanoření do ní přidávat tlačítka na nové aplikace nebo na nová podmenu.


Kliknutím pravým tlačítkem myši na již existující položku menu se zobrazí nabídka umožňující měnit vlastnosti položky, přesunutí nebo odstranění.
Automatické přidávání

Talčítka na nové aplikace a podmenu mohou také přidávat přímo instalátory jiných produktů. Přidání do nabídky proběhne až v okamžiku spuštění SHAMANa v režimu ucitel a jen pokud jako správce toto přidání na výzvu povolíte.

Pokud chce instalátor do menu SHAMANa přidat své programy, musí do adresáře K:\APLIKACE\HOLUBEC\SHAMAN uložit soubor s popisem nových podmenu a parametry nových aplikací. Soubor musí mit koncovku .NEW Pokud správce zvolí odstranit, nebude soubor ve skutečnosti odstraněn, ale pouze zazálohován s koncovkou .BAKInformace pro výrobce software

Strukturu souboru .NEW popisuje následující konečný automat.Vytvoření podmenu Zeměpis a v něm startovacích tlačítek pro programy ČR, Evropa, Svět
Zeměpis ČR,Evropa,Svět (HOLUBEC), verze bez obrázků v pozadí
---
_sub
Zeměpis
_run
Česká republika
..\zemepis\cr
cr.exe
_run
Evropa
..\zemepis\evropa
evropa.exe
_run
Svět
..\zemepis\svet
svet.exe
---


Vytvoření podmenu Zeměpis a Dějepis a v podmenu zeměpis další podmenu Slepé mapy a Testy
---
_sub
Zeměpis
_sub
Slepé mapy
---
_sub
Zeměpis
_sub
Testy
---
_sub
Dějepis
---

(c)2001 Tomáš Holubec
design: iNFOPAGE