Tomáš Holubec, www.holubec.cz NOVINKY:   23.05.2011 Instalační CD a plné verze programů ke stažení >>     
Profil firmy
Reference
Statistiky
Ceník
Objednávka
Kontakt
Vstup pro distributory
Obchodní podmínky
Zapůjčit do školy
Manuál
Shaman
STÁHNOUT CD S PROGRAMY
  Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zeměpisu
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola Holubec
PC Diktáty Holubec
Karel 98
 WWW.HOLUBEC.CZ / INFO

Počítačové výukové programy   
Pro školu i domácnost      
 
Informace
Profil firmy
Reference
Statistiky
Kontakt

Nabídka SW
Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zem.
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola
PC Diktáty
Karel 98
Shaman
Další programy..
Licenční podmínky

Pro školy
Zapůjčit do školy

Další projekty
SMS Brána

Obchod
Ceník
Obchodní podmínky
Objednávka

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      info@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení:
BRE Bank S.A.
č. ú: 670100-2209394337/6210

 

Možnosti vytváření vlastních slovníků

Při vytváření vlastních slovníků máte dvě možnosti:

 • použít program pro tvorbu slovníků Editor slovníků
 • použít jednoduchý textový editor (např. Zápisník)

  V každém případě však věnujte pozornost následujícímu textu:
  Za slovník je považován každý soubor *.SLV nacházející se v pracovním adresáři programu WinAngl. Editor slovíček umožňuje organizaci slovníků - můžete tak dočasně některé slovníky vyřadit z nabídky (dojde k přejmenování souboru na *.SL).

  Struktura slovníku

  Za začátek slovníku program považuje řádek <>. Před tento řádek si můžete psát komentáře (např.jméno autora slovníku).
  Následující řádek obsahuje název slovníku, tak jak se zobrazí v nabídce slovníků.
  Pokud následuje řádek: @@@^^^&&&lekce:, znamená to, že slovník bude dělen na lekce. Čísla na dalších řádcích značí pořadová čísla slovíček ve slovníku, která jsou první v každé lekci.
  Každé slovíčko začíná řádkem +++.
  Na dalším řádku následuje anglický význam.
  Dalších maximálně 10 řádků může obsahovat český význam každého slova.
  Slovník je zakončen řádkem ***.

  <>
  Project1 (jméno slovníku)
  @@@^^^&&&lekce: (slovník je členěn na lekce)
  1 (první lekce začne 1.slovíčkem)
  8 (druhá lekce začne 8.slovíčkem)
  17
  28
  +++ (začátek slovíčka)
  hello (anglický význam)
  ahoj (1.český význam)
  nazdar (2.český význam)
  +++
  ...
  ...
  ...
  špatný
  +++
  another
  jiný
  druhý
  ***
  (konec slovníku)

  Editor slovíček

  Editor slovíček pomáhá vytvářet správnou strukturu souboru (slovníku).
  Náhled (7.6KB)
  Slovníky můžete označovat a tlačítky přesouvat z jednoho sloupce do druhého.
  Slovníky uvedené v levém sloupci budou nabízeny k výběru v programu WinAngl.
  V dolní části vidíte informace o zvoleném slovníku. Kliknutím na tlačítko Editovat můžete ve slovníku provádět změny. Kliknutím na tlačítko Nový slovník se vytvoří nový prázdný slovník, který budete moci editovat.

  Náhled (6.9KB)
  V horní části můžete měnit název slovníku a soubor, ve kterém je slovník uložen.
  (Jméno slovníku a souboru měňte pouze u nového slovníku. Dbejte na to, abyste stejným názvem nepojmenovali dva různé slovníky. )
  Dále můžete vidět celkový počet slov ve slovníku, právě editované slovo a pokud je slovník dělen na lekce, do které lekce slovo patří.
  Ve slovníku můžete listovat pomocí červených šipek v pravém dolním rohu. Při každém zmáčknutí šipky se přesunete o jedno slovo. Do řádku Editované slovíčko můžete také napsat pořadové číslo slova, na které se chcete přesunout.
  V označených řádcích pak vidíte anglické a české významy právě editovaného slovíčka. V těchto řádcích můžete provádět změny, které se při přesunu na další slovo zaznamenají.
  Pokud chcete na konec slovníku přidávat další slovíčka, přesuňte se na poslední slovo ve slovníku a potom ještě o jedno dopředu tak, aby všechny řádky s významy byly prázdné.
  Nyní můžete psát. Vždy, když dopíšete jeden význam slova, stiskněte ENTER a přesunete se do dalšího rámečku. Pokud stisknete ENTER v prázdém rámečku, slovo se přidá do slovníku a můžete začít psát další slovo.

  Slovíčka samozřejmě můžete přidávat i mezi již vložená slova. Stiskem prostředního tlačítka v pravém dolním rohu se vloží na místo právě editovaného slovíčka místo pro nové slovo a všechny následující slova se posunou o jedno místo.
  Podobným způsobem můžete slovo ze slovníku odstranit.
  Kliknutím na tlačítko s červeným kolečkem se obnoví významy editovaného slova tak, jak jsou uloženy ve slovníku.
  (Např. když jste omylem vymazali nebo změnili některý význam, musíte napřed slovo obnovit a teprve potom se přesunout dál.)
  Kliknutím na tlačítko Uložit se slovník uloží do zvoleného souboru.

  Každá lekce je určena jedním číslem, které definuje pořadové číslo slova, které je v dané lekci první. Všechna za ním následující slova patří do stejné lekce až po slovo, které je začátkem další lekce.
  Čísla určující lekce můžete vidět v pravém horním rohu. Dvojitým kliknutím na číslo se přesunete na začátek lekce.
  Začátek lekce určíte tak, že nalistujete slovo, od kterého má lekce začínat a stisknete tlačítko Nast.začátek lekce.
  Lekci odstraníte tak, že nalistujete začáteční slovo a stisknete tlačítko Zruš zač.lekce.
  První lekce by měla začínat 1.slovem ve slovníku.

 • Stránku zpět          Stránku vpřed          Úvodní stránku