Tomáš Holubec, www.holubec.cz NOVINKY:   23.05.2011 Instalační CD a plné verze programů ke stažení >>     
Profil firmy
Reference
Statistiky
Ceník
Objednávka
Kontakt
Vstup pro distributory
Obchodní podmínky
Zapůjčit do školy
Manuál
Shaman
STÁHNOUT CD S PROGRAMY
  Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zeměpisu
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola Holubec
PC Diktáty Holubec
Karel 98
 WWW.HOLUBEC.CZ / INFO

Počítačové výukové programy   
Pro školu i domácnost      
 
Informace
Profil firmy
Reference
Statistiky
Kontakt

Nabídka SW
Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zem.
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola
PC Diktáty
Karel 98
Shaman
Další programy..
Licenční podmínky

Pro školy
Zapůjčit do školy

Další projekty
SMS Brána

Obchod
Ceník
Obchodní podmínky
Objednávka

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      info@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení:
BRE Bank S.A.
č. ú: 670100-2209394337/6210

 

Zeměpis ČR,Evropa,Svět

1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
2. Jakub Trojan, Komplexní recenze
3. Jakub Trojan, dodatek ke Komplexní recenzi
4. Posudek souboru výukových počítačových programů
5. Patrik Malina, PC World 7/2001
6. Marek Šalanda, Computer 2/2000
7. Svět počítaců 5/2003
8. Oblastní komise SOČ
9. Mgr. Karel Fischer - Oficiální recenze pro e-gram
10. Mgr. Jana Novosadová - Oficiální recenze pro e-gram

Evropská unie

1. Mgr. Karel Fischer - Oficiální recenze pro e-gram
2. Ing. Petr Koza - Oficiální recenze pro e-gram

Anorganická chemie

1. Mgr. Kateřina Blažová - Oficiální recenze pro e-gram
2. Mgr. Ivana Hlavínová - Oficiální recenze pro e-gram

Pracovní listy do zeměpisu

1. Mgr. Karel Fischer - Oficiální recenze pro e-gram
2. Mgr. Ivana Hlavínová - Oficiální recenze pro e-gram

PC Autoškola

1. PC WORLD, Říjen 2001 (druhý článek)
2. David Procházka, tiscali.cz 30.11.2001
3. David Procházka, Computer 7/02
4. Ohlasy uživatelůOficiální recenze č.1 pro www.e-gram.cz

B Hodnocení technických aspektů

B1 Obtížnost instalace

Instalace se prování velmi snadno a rychle. Po vložení CD do počítače se objeví základní okno s nabídkou instalace programu. Po spuštění instalace se pomocí odklikávání program nainstaluje velmi snadno. Odinstalování je také velmi jednoduché. Ve složce Anorganická chemie je ikona s názvem unins000 (koš). Poklepem na ni se program odinstaluje.

B2 Využití multimedií

Multimedia nejsou příliš využívána. CD je opatřeno příjemnou zvukovou nahrávkou hudby. Sekce týkající se poznávání vědců využívá černobílé kresby. Další obrázky, fotografie, videa, animace, zvukové efekty využívány nejsou.

B3 Spolehlivost průběhu SW

Testovala jsem SW na Win 2000 a XP. Aplikace fungovala zcela bez obtíží, nepadá. Síťovou aplikaci jsem nemohla ověřit.

Závěr

Schvaluji.

C Hodnocení didaktických aspektů

C1 Shoda s osnovami

Tento titul si klade za cíl zejména procvičováním a opakováním upevnit základní vědomosti a dovednosti žáků týkající se značek a názvů prvků, vzorců a názvů sloučenin, doplňování s vyčíslování (úprava) rovnic a praktické zařazení pojmů anorganické chemie v praktickém životě. Názvy značek prvků, názvosloví anorganických sloučenin, studium reakcí látek a jejich vlastností je nedílnou součástí výuky chemie, jak na základní tak střední škole. Za nadstandardní považuji zařazení poznávání vědců a některé pojmy staršího chemického názvosloví. Vzhledem k tomu, že znalost významných osobností vědy patří ke všeobecnému přehledu a s triválními názvy např. kyselina solná, se žáci mohou setkat i dnes např. v drogerii, jsou tyto informace zajímavým doplněním základních informací. V kapitole Spojovačky je zahrnuto i několik pojmů z organické chemie a biochemie.

C2 Aktivizace žáka

Žáci budou při využívání tohoto programu stále aktivizováni. Jednotlivé úkoly jsou v podstatě prověřovacími testy, které žák řeší a tím si procvičuje, opakuje a upevňuje učivo. Není zde žádný dlouhý text. Úkoly následují jeden za druhým, nejsou časově limitovány a žák si své tempo může určit sám. Vzhledem k tomu, že princip jednotlivých úkolů je v podstatě stejný, mohl by vést k rutinnímu řešení úkolů žáky. Učitel si může protokol každého žáka vytisknout.

C3 Didaktické metody

Učitel může tento program využít buď při procvičování dané látky (žáci pracují individuálně nebo ve skupině) nebo pro testování vědomostí žáků. Nejčastěji využívanými didaktickými metodami testů jsou přiřazování, např. názvu sloučeniny a vzorce, jména vědce a jeho portrétu, a výběr odpovědi, např. správné sloučeniny do chemické reakce, čísla stechiometrického koeficientu před sloučeninu nebo prvek při úpravě chemické rovnice, správného vzorce k nabízenému názvu sloučeniny nebo prvku. Důležité je, že každá špatná odpověď je opravena a žák musí potvrdit přečtení správné odpovědi. Na závěr testu jsou chyby žáka vypsány.

C4 Přiměřenost věku

Základní nabídka se pro všechny nabízené kategorie – základní škola, střední škola, pro nadšence – neliší. Výběr otázek je však zúžen pro každou kategorii, např. při testování f-prvků procvičuje žák ZŠ pouze 2 prvky, žák SŠ 7 prvků a nadšenec si může vyzkoušet názvy všech. Analogicky je odstupňována obtížnost i v dalších okruzích učiva.

C5 Vytvoření zpětné vazby pro žáka

Každá žákova špatná odpověď v testu nebo při procvičování je opravena. Objeví se tedy správná odpověď, kterou musí žák potvrdit. Na závěr testu jsou chyby žáka vypsány i se správným řešením. Je pak velmi snadné zaměřit se na nejproblematičtější oblast a znovu např. látku vysvětlit. Všechny výkony žáků lze vytisknout a tím pádem využít jako podklady ke klasifikaci. Žáci jsou klasifikováni známkou podle počtu správných odpovědí převedených na procenta.

Závěr

Schvaluji.

D Hodnocení obsahových aspektů

D1 Množství dat a informací1

V programu je velké množství dat. Celkově je jejich množství vyšší než jsou požadavky pro střední školu. Suma informací z nichž jsou testy sestavovány ale slouží jenom jako zdroj. Konkrétní testy a procvičování jsou upravovány podle zadaného stupně obtížnosti. Není tedy problém využít program na ZŠ i SŠ. Množství dat a informací tedy odpovídá popisu výrobce.

D2 Správnost dat a informací

Naprostá většina dat a informací je fakticky správně. Narazila jsem na drobné formální nepřesnosti. Informovala jsem výrobce a ten přislíbil nápravu.
Na hlavní stránce chybí ve slově Doplňovačky písmeno p. Domnívám se, že termín vyrovnávání rovnic se používá méně často než např. úprava rovnic.

D3 Aktualizace dat a informací

Je možné provést aktualizaci přes internet na webových stránkách firmy. Podrobnosti jsou uvedeny v manuálu CD.

Závěr

Schvaluji.

E Uživatelská přívětivost

E1 Navigační vlastnosti programu

Program je velmi jednoduše ovladatelný. Orientace a pohyb v programu je snadný, rychlý a bezproblémový. Není potřeba nápověda. Základní kostru tvoří nabídka procvičovaných okruhů. Při zkoušení lze upravovat jak rozsah tak i způsob testování, např. v rámci kapitoly Názvy sloučenin je možné vybrat si k prověření pouze vzorce oxidů na 10 příkladech.

E2 Účelnost grafiky

Grafika programu je jednoduchá, úsporná. Na pozadí všech úkolů jsou vzorce různých sloučenin, což ale nebrání snadnému čtení a práci s programem.

E3 Estetika programu

Program je sestaven účelně. Grafická úprava je jednotná a neruší při řešení úkolů. Hudba, která podbarvuje program při práci neruší.

Závěr

Schvaluji.

F Užitná hodnota programu

Závěr

Přínos programu vidím:

  1. v možnostech opakování, procvičování a upevňování základního názvosloví a problematiky chemických reakcí anorganické chemie pro žáky

  2. v možnostech objektivního testování všech žáků

  3. v usnadnění přípravy učitele, nalezne zde mnoho příkladů na procvičování některých oblastí anorganické chemie

  4. v propagaci využití počítačů ve výuce a větší počítačové gramotnosti u mladých lidí

V Praze 1.3.2005

Mgr. Kateřina Blažová, Univerzita KarlovaStránku zpět          Stránku vpřed          Úvodní stránku