Tomáš Holubec, www.holubec.cz NOVINKY:   23.05.2011 Instalační CD a plné verze programů ke stažení >>     
Profil firmy
Reference
Statistiky
Ceník
Objednávka
Kontakt
Vstup pro distributory
Obchodní podmínky
Zapůjčit do školy
Manuál
Shaman
STÁHNOUT CD S PROGRAMY
  Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zeměpisu
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola Holubec
PC Diktáty Holubec
Karel 98
 WWW.HOLUBEC.CZ / INFO

Počítačové výukové programy   
Pro školu i domácnost      
 
Informace
Profil firmy
Reference
Statistiky
Kontakt

Nabídka SW
Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zem.
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola
PC Diktáty
Karel 98
Shaman
Další programy..
Licenční podmínky

Pro školy
Zapůjčit do školy

Další projekty
SMS Brána

Obchod
Ceník
Obchodní podmínky
Objednávka

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      info@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení:
BRE Bank S.A.
č. ú: 670100-2209394337/6210

 

Zeměpis ČR,Evropa,Svět

1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
2. Jakub Trojan, Komplexní recenze
3. Jakub Trojan, dodatek ke Komplexní recenzi
4. Posudek souboru výukových počítačových programů
5. Patrik Malina, PC World 7/2001
6. Marek Šalanda, Computer 2/2000
7. Svět počítaců 5/2003
8. Oblastní komise SOČ
9. Mgr. Karel Fischer - Oficiální recenze pro e-gram
10. Mgr. Jana Novosadová - Oficiální recenze pro e-gram

Evropská unie

1. Mgr. Karel Fischer - Oficiální recenze pro e-gram
2. Ing. Petr Koza - Oficiální recenze pro e-gram

Anorganická chemie

1. Mgr. Kateřina Blažová - Oficiální recenze pro e-gram
2. Mgr. Ivana Hlavínová - Oficiální recenze pro e-gram

Pracovní listy do zeměpisu

1. Mgr. Karel Fischer - Oficiální recenze pro e-gram
2. Mgr. Ivana Hlavínová - Oficiální recenze pro e-gram

PC Autoškola

1. PC WORLD, Říjen 2001 (druhý článek)
2. David Procházka, tiscali.cz 30.11.2001
3. David Procházka, Computer 7/02
4. Ohlasy uživatelůOficiální recenze č.1 pro www.e-gram.cz

B Hodnocení technických aspektů

B1 Obtížnost instalace

Instalace programu je pro každého uživatele velmi snadná. Po vložení CD se spustí úvodní okno, ve kterém si mohu vybrat:
a) spustit program přímo z CD
b) instalovat program na pevný disk

Po zvolení instalovat program se objeví instalační okno, ve kterém si zvolím umístění instalovaných dat a data poté nainstaluji. Vše proběhlo velmi lehce a pohodově. Program lze též používat jako síťový produkt. V úvodním okně v položce přečíst manuál je též popis instalace produktu.

B2 Využití multimedií

Jedná se o SW obsahující pracovní listy do zeměpisu. Je určen učitelům jako pomůcka k ještě efektivnějším hodinám. Pracovní listy jsou ve formátu BMP.

B3 Spolehlivost průběhu SW

SW není náročný na hardware: vyžaduje PC Pentium 133 a vyšší , 32MB RAM, 4MB HDD, VGA rozlišení 800x600, je určen pro operační systémy WIN 95 a vyšší, já ho testoval na WIN XP. Po celou dobu se choval program velmi spolehlivě a stabilně.

Závěr

Schvaluji

C Hodnocení didaktických aspektů

C1 Shoda s osnovami

Program je rozčleněn do tří skupin:
a) 6. třída
b) 7. třída
c) 8. třída
Každá skupina obsahuje tématické okruhy učiva zeměpisu. Pro každý okruh učiva je připraven příslušný pracovní list. CD obsahuje 130 pracovních listů, které pokrývají dostatečně problematiku výuky zeměpisu na základních a středních školách.

C2 Aktivizace žáka

Aktivizace žáka je dána vlastním charakterem tohoto SW. Ten obsahuje pracovní listy, které mají prázdná místa. Na základě výkladu učitele žáci pracují s pracovními listy a doplňují jednotlivé úkoly v pracovních listech. Při doplňování pracovních listů využívají práci s mapou.

C3 Didaktické metody

Program nabízí možnosti individuální práce žáků, což je pro ně značně motivující. Pracovní listy lze též využít pro skupinovou práci se studenty, např. při práci na SMART Boardu. Tyto způsoby práce jsou pro žáky značně motivující a učiní tak výukové hodiny pestřejší.

C4 Přiměřenost věku

130 pracovních listů obsažených v tomto SW myslím v dostatečné míře zohledňuje učivo probírané na základních a středních školách.

C5 Vytvoření zpětné vazby pro žáka

Probíranou látku v jednotlivých tématických celcích si mohou žáci právě pomocí pracovních listů zopakovat, osvojit si nové pracovní postupy a naučit se i efektivně pracovat s mapou.

Závěr

Schvaluji

D Hodnocení obsahových aspektů

D1 Množství dat a informací

SW obsahuje130 pracovních listů s množstvím úkolů na jednotlivých pracovních listech. Množství učiva na těchto pracovních listech dostatečně pokrývá potřeby výuky zeměpisu na základních a středních školách. Pokud vyučujícímu schází určité téma, které není součástí SW, může si ho pomocí jednoduchého grafického editoru vytvořit se všemi funkcemi programu.

D2 Správnost dat a informací

V prohlížených částech programu jsem neshledal žádné obsahové chyby. Pokud však někdo případně narazí na určitou nesrovnalost, může ji velmi snadno pomocí grafického editoru opravit.

D3 Aktualizace dat a informací

Výrobce se zavazuje na svých webových stránkách umísťovat rozšiřující a opravné balíčky k pracovním listům do zeměpisu.

Závěr

Schvaluji

E Uživatelská přívětivost

E1 Navigační vlastnosti programu

Pracovní plocha programu je rozdělena do tří oken:
1) skupiny ( 6. 8. třída)
2) obsažené listy – seznam pracovních listů v daném ročníku
3) pracovní list – vlastní obsah pracovního listu

Ve spodní části okna jsou navigační lišty pro volby:
a) prohlížet – prohlídnout si pracovní list
b) editovat – editovat pracovní list
c) tisk – vytisknout pracovní list
d) konec – ukončit program

E2 Účelnost grafiky

Grafika programu je pro tento typ softwaru plně dostačující.

E3 Estetika programu

Estetika programu je dostačující.Grafické zpracování je přiměřené vzhledem k účelu tohoto SW. Navigační v tomto programu je velmi jednoduchá a intuitivní.

Závěr

Schvaluji

F Užitná hodnota programu

Závěr

Tento SW by měl vyučujícímu napomoci k efektivnější práci v hodinách zeměpisu. Umožňuje si vytvářet vlastní pracovní listy pro daná témata. Na základě učitelova výkladu je úkolem žáka vyplnit pracovní listy pomocí učebnice, atlasu, či požadavku. Žák tak postupně získává svou vlastní učebnici zeměpisu. Student se tak pod dohledem svého učitele podílí na vytvoření učebnice, díky čemuž si z hodin odnáší efektivně více znalostí. SW se vyznačuje jednoduchým ovládáním a navigací, účelnou grafikou. Obsahově odpovídá tématickým celkům probíraným na základních a středních školách.

Mgr. Karel Fischer, ZŠ KravskoStránku zpět          Stránku vpřed          Úvodní stránku