Tomáš Holubec, www.holubec.cz NOVINKY:   23.05.2011 Instalační CD a plné verze programů ke stažení >>     
Profil firmy
Reference
Statistiky
Ceník
Objednávka
Kontakt
Vstup pro distributory
Obchodní podmínky
Zapůjčit do školy
Manuál
Shaman
STÁHNOUT CD S PROGRAMY
  Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zeměpisu
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola Holubec
PC Diktáty Holubec
Karel 98
 WWW.HOLUBEC.CZ / INFO

Počítačové výukové programy   
Pro školu i domácnost      
 
Informace
Profil firmy
Reference
Statistiky
Kontakt

Nabídka SW
Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zem.
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola
PC Diktáty
Karel 98
Shaman
Další programy..
Licenční podmínky

Pro školy
Zapůjčit do školy

Další projekty
SMS Brána

Obchod
Ceník
Obchodní podmínky
Objednávka

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      info@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení:
BRE Bank S.A.
č. ú: 670100-2209394337/6210

 

Zeměpis ČR,Evropa,Svět

1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
2. Jakub Trojan, Komplexní recenze
3. Jakub Trojan, dodatek ke Komplexní recenzi
4. Posudek souboru výukových počítačových programů
5. Patrik Malina, PC World 7/2001
6. Marek Šalanda, Computer 2/2000
7. Svět počítaců 5/2003
8. Oblastní komise SOČ
9. Mgr. Karel Fischer - Oficiální recenze pro e-gram
10. Mgr. Jana Novosadová - Oficiální recenze pro e-gram

Evropská unie

1. Mgr. Karel Fischer - Oficiální recenze pro e-gram
2. Ing. Petr Koza - Oficiální recenze pro e-gram

Anorganická chemie

1. Mgr. Kateřina Blažová - Oficiální recenze pro e-gram
2. Mgr. Ivana Hlavínová - Oficiální recenze pro e-gram

Pracovní listy do zeměpisu

1. Mgr. Karel Fischer - Oficiální recenze pro e-gram
2. Mgr. Ivana Hlavínová - Oficiální recenze pro e-gram

PC Autoškola

1. PC WORLD, Říjen 2001 (druhý článek)
2. David Procházka, tiscali.cz 30.11.2001
3. David Procházka, Computer 7/02
4. Ohlasy uživatelůOficiální recenze č.1 pro www.e-gram.cz

B Hodnocení technických aspektů

B1 Obtížnost instalace

Instalace programu je velmi jednoduchá. Po vložení CD do mechaniky se otevře okno, kde si mohu zvolit zda spustím program přímo z CD nebo zda instaluji na pevný disk. Instalace proběhla rychle a bez problémů.

B2 Využití multimedií

Program obsahuje pracovní listy ze zeměpisu. Jde o pomůcku pro učitele.

B3 Spolehlivost průběhu SW

Po celou dobu program pracoval bez problémů, je velmi stabilní a spolehlivý.

Závěr

Schvaluji

C Hodnocení didaktických aspektů

C1 Shoda s osnovami

Celý program je rozdělen do tří skupin – 6., 7. a 8.třída. Každá skupina obsahuje tématické okruhy, které korespondují s okruhy osnov zeměpisu v jednotlivých ročnících. Pro jednotlivá témata je připravena řada pracovních listů, jejichž obsah odpovídá osnovám na základních i středních školách.

C2 Aktivizace žáka

SW obsahuje pracovní listy s volnými místy. Žáci doplňují pracovní listy, využívají práci s mapou.

C3 Didaktické metody

Pracovní listy je možné využít k individuální i skupinové práci. Velkou motivací je využití interaktivní tabule.

C4 Přiměřenost věku

Pracovní listy zohledňuje probírané učivo v jednotlivých ročnících. Je úměrné věku žáků.

C5 Vytvoření zpětné vazby pro žáka

Žáci si probírané učivo zopakují.

Závěr

Doporučuji

D Hodnocení obsahových aspektů

D1 Množství dat a informací1

Program obsahuje velké množství pracovních listů. Na každém listu je řada úkolů. Pokud učiteli chybí nějaké téma, může si vytvořit pomocí jednoduchého grafického editoru nový pracovní list nebo si může opravit jen některé úkoly v pracovním listu. Tím si rozšiřuje množství pracovních listů.

D2 Správnost dat a informací

V pracovních listech, které jsme s učiteli prohlíželi, jsme nenašli žádné obsahové chyby. Pokud učitel chybu nalezne, může ji lehce odstranit.

D3 Aktualizace dat a informací

Výrobce na svých webových stránkách umisťuje aktualizace svých programů.

Závěr

Doporučuji

E Uživatelská přívětivost

E1 Navigační vlastnosti programu

Základní okno je rozděleno na tři části. V první části jsou skupiny – ročníky, v druhé části seznam pracovních listů a ve třetí části je náhled vybraného pracovního listu. V dolní části je umístěna navigační lišta pro volbu – editace, prohlížení, tisk, konec. Ovládání je velmi jednoduché a srozumitelné.

E2 Účelnost grafiky

Grafika je vyhovující a odpovídá požadavkům programu.

E3 Estetika programu

Estetika je dobrá, vyhovující, navigace je jednoduchá.

Závěr

Doporučuji

F Užitná hodnota programu

Závěr

Schvaluji

Mgr. Ivana Hlavínová, ZŠ KrupkaStránku zpět          Stránku vpřed          Úvodní stránku