Tomáš Holubec, www.holubec.cz NOVINKY:   23.05.2011 Instalační CD a plné verze programů ke stažení >>     
Profil firmy
Reference
Statistiky
Ceník
Objednávka
Kontakt
Vstup pro distributory
Obchodní podmínky
Zapůjčit do školy
Manuál
Shaman
STÁHNOUT CD S PROGRAMY
  Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zeměpisu
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola Holubec
PC Diktáty Holubec
Karel 98
 KAREL.HOLUBEC.CZ

Karel 98   
Karel v Pascalu  
Karel 98
Popis programu
Ukázky úloh
Náhledy
Technické požadavky
Demoverze
BONUS

Pro školy
Manuál
Evaluace E-gram
Recenze
Zapůjčit do školy <--
Prodloužit zapůjčení

Spolupráce
Upozornit na chybu

Obchod
Ceník
Objednat
Dodací podmínky
Licenční podmínky
Pro dealery

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      karel98@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení:
BRE Bank S.A.
č. ú: 670100-2209394337/6210


 

Karel v Pascalu

Po otevření Turbo Pascalu 6 a vyšší verze si žáci vyvolají soubor KAREL.PAS. Otevřený soubor obsahuje proceduru Dvůr, kde se inicializuje obsah města a Karlova pozice na začátku programu.

Obsah města je uložený v poli 22 řetězcových proměnných o 30 znacích. Každý znak určuje stav políčka Karlova města na x-tém řádku a y-tém sloupci.
Např. chceme-li do pravého horního rohu Karlova města umístit zeď, vložíme v proceduře Dvůr do Mesto[1] na 30.pozici písmeno Z. Pět značek na pole v pravém dolním rohu umístíme tak, že do Mesto[22] na 30.pozici napíšeme číslo 5. Zmenšení města např. na 10x10 zajistíme takto: do Mesto[12] vložíme na prvních 10 pozic písmeno Z, do polí Mesto[13]-Mesto[22] napíšeme Z na 11.pozici.

Vlastní program (pod záhlavím (****hlavní program****)) je vždy ve tvaru:

begin
     Dvur;
     .
     .
     .
     repeat until KeyPressed;
end.

Mezi programové řádky Dvůr a repeat until KeyPressed se píše posloupnost procedur (program), které si žáci definují pod hlavičkou (**podprogramy**).

Žák si píše vlastní program v Pascalu, přitom využívá příkazů Krok, VlevoVbok, Poloz a Zvedni z Karlovy knihovny. Program, který si napíše, pak uvede do chodu pomocí nabídky RUN. Snadno si tak zvykne na prostředí a práci v Turbo Pascalu.

Stáhnout ukázku >>

Stránku zpět          Stránku vpřed          Úvodní stránku