Tomáš Holubec, www.holubec.cz NOVINKY:   23.05.2011 Instalační CD a plné verze programů ke stažení >>     
Profil firmy
Reference
Statistiky
Ceník
Objednávka
Kontakt
Vstup pro distributory
Obchodní podmínky
Zapůjčit do školy
Manuál
Shaman
STÁHNOUT CD S PROGRAMY
  Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zeměpisu
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola Holubec
PC Diktáty Holubec
Karel 98
 KAREL.HOLUBEC.CZ

Karel 98   
Ukázky úloh  
Karel 98
Popis programu
Ukázky úloh
Náhledy
Technické požadavky
Demoverze
BONUS

Pro školy
Manuál
Evaluace E-gram
Recenze
Zapůjčit do školy <--
Prodloužit zapůjčení

Spolupráce
Upozornit na chybu

Obchod
Ceník
Objednat
Dodací podmínky
Licenční podmínky
Pro dealery

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      karel98@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení:
BRE Bank S.A.
č. ú: 670100-2209394337/6210


 

Ukázky úloh

Valčík

Karel obejde město libovolných rozměrů a na každém poli se jedenkrát otočí.

Sběrač

Ve městě bez vnitřích zdí jsou rozházeny značky. Karel má za úkol je všechny vysbírat.

Úhlopříčky

Karlovo město je libovolný čtverec. Položte na úhlopříčky po jedné značce.

Svislá zeď

Město je přehrazeno svislou zdí v níž je otvor. Přejděte z levého dolního rohu do pravého horního rohu.

Míč

Město je bez značek a může obsahovat vnitřní zdi. Karel je na libovolném poli libovolně natočen. Karel má za úkol běhat ve městě šikmými směry a odrážet se od zdí jako míč.

Obvodová cesta

Ve městě je Karel kdekoliv. Na každém poli jsou nejvýše 2 značky. Upravte cestu podél obvodové zdi tak, aby na každém poli byla jen jedna značka a Karel provedl co nejméně zvednutí a položení značky. Rozměry města jsou libovolné.

Negativ

Ve městě libovolných rozměrů jsou rozházeny značky. Karel vytvoří nagativ města => změní počet značek na každém poli na doplněk do pěti.

Nafouknout obdélník

Karlovo město je bez vnitřních zdí a je v něm obdélník ze značek. Obdélník najděte a nafoukněte na každou stranu (pokud to lze) o jedno pole.

Více značek

Na dvou sousedních políčcích jsou značky. Postavte Karla na pole, kde je více značek. Pokuste se zachovat obsah polí.

Kuchyň

Spodní řádek je rozdělen zdí o velikosti jednoho pole na dvě části: menší (kuchyň) a větší (pokoj). Karel je doma, jiné vnitřní zdi nejsou postaveny.

Buldozer

Karel stáhne náhodné značky z dolního řádku na co nejmenší počet polí vpravo.

Najít střed ohrady

Ve městě je ze zdí čtvercová ohrada s vchodem o šířce jednoho pole. Postavte Karla do středu této ohrady.

Sečti čísla

Na 2. a 3.řádku jsou zapsána čísla ve dvojkové soustavě (značka=1). Sečtěte tato čísla a výsledek dvojkově zapiště na 1.řádek

Tapeta

Město známých rozměrů znázorňuje stěnu pokoje. Na jednom políčku je značka představující vypínač. Pokryjte zeď tapetou s šachovnicovým vzorem tak, aby vypínač zůstal v prázdném poli.

Otoč město o 180°

Karlovo město má tvar libovolného obdélníku. Nemá vnitřní zdi. Jsou v něm libovolně rozházeny značky. Otočte obsah města o 180°.
Stránku zpět          Stránku vpřed          Úvodní stránku