Tomáš Holubec, www.holubec.cz NOVINKY:   23.05.2011 Instalační CD a plné verze programů ke stažení >>     
Profil firmy
Reference
Statistiky
Ceník
Objednávka
Kontakt
Vstup pro distributory
Obchodní podmínky
Zapůjčit do školy
Manuál
Shaman
STÁHNOUT CD S PROGRAMY
  Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zeměpisu
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola Holubec
PC Diktáty Holubec
Karel 98
 LISTY.HOLUBEC.CZ

Pracovní listy do zeměpisu   
Manuál k programu  
Pracovní listy do zeměpisu
Popis programu
Struktura kapitol
Náhledy
Technické požadavky
Demoverze

Pro školy
Manuál
Evaluace E-gram
Recenze
Zapůjčit do školy <--
Prodloužit zapůjčení

Podpora
Aktualizace
Historie změn

Spolupráce
Upozornit na chybu

Obchod
Ceník
Objednat
Dodací podmínky
Licenční podmínky
Pro dealery

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      listy@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení:
BRE Bank S.A.
č. ú: 670100-2209394337/6210


 

Stáhnout jako PDF
Stáhnout jako DOC

Manuál k programu

1. Obchodní politika pro školství – Pracovní listy do zeměpisu
2. Prohlášení výrobce o poskytnutí licence učitelům
3. Licenční ujednání
4. Prohlášení o shodě
5. Instalační postup
6. Technický popis produktu – rodný list



Prohlášení o shodě

Název softwarového produktu:       Pracovní listy do zeměpisu
Výrobce (distributor):Tomáš Holubec
Sídlo:Ústí 116, 755 01 Vsetín
IČO:

68152833

Odpovědný zástupce:

Tomáš Holubec

Prohlašujeme, že

  1. námi vytvořený (a distribuovaný) výše uvedený titul je v souladu se všemi platnými právními normami a je způsobilý k prodeji na území České republiky. Po celou dobu, kdy sw produkt bude uveden na seznamu evaluovaných titulů a nejméně po dva další roky po vypršení platnosti evaluace nebo stažení ze seznamu evaluovaných titulů z jiných důvodů: bude na výše uvedený produkt poskytována z naší strany bezplatná technická podpora (prostřednictvím emailu, telefonu, informací nebo aktualizací na webové stránce). Za základní technickou podporu se považuje pouze řešení technických a funkčních problémů s instalací a provozem, nikoliv informace o práci s produktem (školení obsluhy).

  2. v případě zjištění závažné chyby ve vzdělávacím obsahu titulu nebo funkční chyby software zajistíme vydání aktualizace (opravného patche), která bude zveřejněna na webových stránkách výrobce (distributora). Tato aktualizace bude vydána nejpozději do 1 měsíce od doby, kdy je výrobce (distributor) o této chybě informován uživatelem nebo MŠMT.

  3. v rámci technických a reálných ekonomických možností se budeme snažit upravit produkt tak, aby byl funkční i na hardware nebo software (např. operačních systémech) uvedených na trh až po vydání produktu.

  4. jsme ověřili funkčnost produktu na minimální konfiguraci, jejíž popis je přiložen spolu s tímto prohlášením.

  5. jsme vynaložili maximální snahu na zajištění bezpečné instalace a provozu aplikace a jejího korektního chování vůči ostatním aplikacím tak, aby uživateli nezpůsobovala škody. Na případná nestandardní možná rizika upozorňujeme uživatele v dokumentaci dodané se softwarem.

  6. jsme vynaložili maximální úsilí, abychom v software zabránili přítomnosti virů, trojských koňů nebo obecně jiných součásti, které mění bez vědomí uživatele konfiguraci PC nebo počítačové sítě způsobem, který není u SW daného typu standardní.

  7. jsme do software nezařadili žádné skryté funkce na odesílání dat o uživateli bez jeho vědomí.

  8. software neobsahuje reklamu nad rámec rozsahu povoleného MŠMT ČR.

Stránku zpět          Stránku vpřed          Úvodní stránku