Tomáš Holubec, www.holubec.cz NOVINKY:   23.05.2011 Instalační CD a plné verze programů ke stažení >>     
Profil firmy
Reference
Statistiky
Ceník
Objednávka
Kontakt
Vstup pro distributory
Obchodní podmínky
Zapůjčit do školy
Manuál
Shaman
STÁHNOUT CD S PROGRAMY
  Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zeměpisu
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola Holubec
PC Diktáty Holubec
Karel 98
 LISTY.HOLUBEC.CZ

Pracovní listy do zeměpisu   
Struktura kapitol  
Pracovní listy do zeměpisu
Popis programu
Struktura kapitol
Náhledy
Technické požadavky
Demoverze

Pro školy
Manuál
Evaluace E-gram
Recenze
Zapůjčit do školy <--
Prodloužit zapůjčení

Podpora
Aktualizace
Historie změn

Spolupráce
Upozornit na chybu

Obchod
Ceník
Objednat
Dodací podmínky
Licenční podmínky
Pro dealery

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      listy@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení:
BRE Bank S.A.
č. ú: 670100-2209394337/6210


 

Přehled pracovních listů CD Classic

Planeta Země

 • Tvar a rozměry Země
 • Pohyby Země
 • Sluneční soustava
 • Vývoj názorů na vesmír

Globus a mapa

 • Mapy 1
 • Mapy 2
 • Práce s mapou

Obecný fyzický zeměpis

 • Litosféra
 • Členitost oceánů
 • Sopky a zemětřesení
 • Vznik a typy pohoří
 • Zvětrávání
 • Povrchová voda
 • Druhy pohoří
 • Atmosféra
 • Roční období
 • Den a noc na Zemi
 • Teplotní pásy
 • Přímořské oblasti
 • Hydrosféra 1
 • Hydrosféra 2
 • Hydrosféra 3
 • Hydrosféra 4
 • Pedosféra
 • Biosféra - mapa
 • Rostlinné pásy 1
 • Rostlinné pásy 2
 • Rostlinné pásy 3
 • Rostlinné pásy 4

Afrika

 • Afrika 1
 • Afrika 2
 • Afrika 3
 • Afrika 4
 • Afrika 5
 • Afrika 6
 • Afrika 7

Austrálie

 • Austrálie 1
 • Austrálie 2
 • Austrálie 3

Tichý oceán, Oceánie

 • Světový oceán

Opakování předchozích kapitol

 • Opakování 1
 • Opakování 2
 • Opakování 3
 • Opakování 4

Amerika

 • Amerika 1
 • Amerika 2
 • Amerika 3
 • Amerika 4
 • Amerika 5
 • Amerika 6
 • Amerika 7

Asie

 • Asie 1
 • Asie 2
 • Asie 3
 • Asie 4
 • Asie 5
 • Asie 6
 • Asie 7

Evropa, přírodní podmínky, obyvatelstvo, politické rozdělení

 • Evropa 1
 • Evropa 2
 • Evropa 3
 • Evropa 4
 • Evropa 5
 • Evropa 6
 • Evropa 7
 • Evropa 8
 • Evropa 9
 • Evropa 10

Oblasti Evropy a jednotlivé státy

 • Jižní Evropa 1
 • Jižní Evropa 2
 • Jižní Evropa 3
 • Západní Evropa 1
 • Západní Evropa 2
 • Západní Evropa 3
 • Benelux 1
 • Benelux 2
 • Severní Evropa 1
 • Severní Evropa 2
 • Pobaltí a Střední Evropa
 • Střední Evropa
 • Německo 1
 • Německo 2
 • Německo 3
 • Alpské země 1
 • Alpské země 2
 • Polsko
 • Slovensko
 • Maďarsko
 • Jihozápadní Balkán 1
 • Jihozápadní Balkán 2
 • Východní Balkán
 • Východní Evropa 1
 • Východní Evropa 2
 • Rusko 1
 • Rusko 2

Přírodní podmínky ČR

 • Poloha a rozloha
 • Povrch
 • Nižší geomorfologické celky
 • Podnebí 1
 • Podnebí 2
 • Vodstvo 1
 • Vodstvo 2
 • Půdy
 • Vegetační stupně
 • Ochrana přírody

Obyvatelstvo a sídla ČR

 • Obyvatelstvo a sídla

Hospodářství ČR

 • Hospodářství
 • Nerostné suroviny
 • Zemědělství
 • Průmysl 1
 • Průmysl 2
 • Průmysl 3
 • Průmysl 4
 • Doprava a spoje 1
 • Doprava a spoje 2
 • ČR a svět

Regiony ČR

 • Oblasti České republiky
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Jihočeský kraj
 • Plzeňský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Ústecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Královéhradecký a Pardubický kraj
 • Vysočina
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Ostravsko-slezská oblast
 • Zlínský kraj

CD Hospodářský a politický zeměpis světa

 • Politická mapa současného světa
 • Závislá a nezávislá území
 • Poloha, rozloha, lidnatost
 • Státy světa podle původu a počtu obyvatel
 • Průběh a tvar státních hranic
 • Státy podle správního zřízení
 • Formy vlády, politický systém
 • Státy podle stupně rozvoje
 • Mezinárodní politické organizace
 • Ohniska neklidu
 • Nebezpečí terorismu
 • Evropská unie
 • Obyvatelstvo světa
 • Rozmístění obyvatelstva na Zemi
 • Lidské rasy, národy, jazyky
 • Náboženství ve světě
 • Struktura obyvatelstva
 • Sídla
 • Územní struktura měst
 • České památky UNESCO
 • Vývoj světového hospodářství
 • Jádrové a periferní oblasti
 • Světové zemědělství
 • Kulturní plodiny
 • Rybolov a lesní hospodářství
 • Průmyslová světová výroba
 • Těžba surovin
 • Energetika a těžký průmysl
 • Spotřební průmysl
 • Doprava
 • Služby a cestovní ruch
 • Mezinárodní obchod

CD Lidé a příroda

 • Krajinná sféra, krajina
 • Přírodní a kulturní krajina
 • Životní prostředí 1
 • Životní prostředí 2
 • Přírodní zdroje, těžební krajina
 • Voda
 • Půda
 • Průmyslová a sídelní krajina
 • Životní prostředí měst 1
 • Životní prostředí měst 2
 • Vliv životního prostředí na zdraví
 • Globální problémy lidstva
 • Trvale udržitelný rozvoj
 • Moderní ochrana přírody 1
 • Moderní ochrana přírody 2
 • Ekologické chování


Stránku zpět          Stránku vpřed          Úvodní stránku