Tomáš Holubec, www.holubec.cz NOVINKY:   23.05.2011 Instalační CD a plné verze programů ke stažení >>     
Profil firmy
Reference
Statistiky
Ceník
Objednávka
Kontakt
Vstup pro distributory
Obchodní podmínky
Zapůjčit do školy
Manuál
Shaman
STÁHNOUT CD S PROGRAMY
  Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zeměpisu
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola Holubec
PC Diktáty Holubec
Karel 98
 SLOVESA.HOLUBEC.CZ

Nepravidelná slovesa AJ  
Přehled sloves  
Nepravidelná slovesa
Popis programu
Přehled sloves
Náhledy
Technické požadavky
Demoverze

Pro školy
Manuál
Zapůjčit do školy <--
Prodloužit zapůjčení

Podpora
Aktualizace

Obchod
Ceník
Objednat
Dodací podmínky
Licenční podmínky

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      obchod@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení:
BRE Bank S.A.
č. ú: 670100-2209394337/6210


 

Přehled sloves

vyburcovat awake
dopravit/unést bear
tlouci beat
stát se become
začít begin
ohýbat bend
obsadit beset
sázet se bet
být be
nabízet bid
svázat bind
kousat bite
krvácet bleed
foukat blow
polámat break
líhnout se breed
přinést bring
vysílat/rozšiřovat broadcast
stavět build
vypálit burn
puknout/prolomit burst
koupit buy
házet/odlévat cast
chytit/dohonit catch
držet/lpět cling
přijít come
stát(peníze) cost
lézt/plazit se creep
řezat cut
jednat s deal
kopat dig
ponořit se dive
dělat/činit do
táhnout/kreslit draw
snít dream
pít drink
řídit/hnát drive
jíst eat
padat fall
krmit/živit feed
cítit se feel
bojovat fight
najít/nalézt find
hodit se fit
prchat/unikat flee
hodit/mrštit fling
letět fly
zakázat forbid
předcházet forego/forgo
zapomenout forget
odpustit forgive
opustit forsake
mrznout freeze
dostat get
dát give
jít/jet go
brousit grind
růst grow
viset/věšet hang
mít have
slyšet hear
schovat(se) hide
udeřit hit
držet hold
zranit hurt
zvolit/vybrat choose
držet/mít keep
klečet kneel
plést knit
vědět know
položit lay
vést lead
skákat leap
učit se learn
opustit/odejít leave
půjčit lend
nechat let
ležet lie
rozsvítit light
ztratit lose
dělat make
mínit mean
potkat/poznat meet
mýlit se mistake
kosit/žnout mow
překonat/přemoci overcome
přehnat/předělat overdo
dohonit/předstihnout overtake
zničit/skácet/povalitoverthrow
platit pay
prověřit/dokazovat prove
dát/položit put
odejít/opustit quit
číst read
jezdit/vézt ride
zbavit se/vyčistit rid
zvonit ring
zvednout se/vstát rise
běžet run
řezat saw
říkat/říci say
hledat seek
vidět see
prodat sell
poslat send
opatřit/označit set
šít sew
třást shake
holit se shave
stříhat shear
prolévat shed
svítit/zářit shine
obout/okovat shoe
střílet shoot
ukázat show
scvrknout se shrink
zavřít shut
zpívat sing
klesnout/potopit sesink
sedět sit
zabít slay
spát sleep
klouzat slide
mrštit sling
rozříznout slit
udeřit smite
sít sow
mluvit speak
spěchat speed
utratit(peníze)/strávit(čas)spend
rozlít spill
příst spin
plivat spit
rozštěpit split
rozprostříd spread
stát stand
krást steal
držet se/přilepit stick
bodnout sting
zapáchat stink
kráčet stride
tlouct strike
usilovat strive
přísahat swear
čistit/mést sweep
otéct swell
plavat swim
houpat se swing
vzít take
vyučovat teach
trhat tear
povědět tell
myslet think
vzrůstat/dařit se thrive
házet throw
vrazit/tlačit/bodnout thrust
šlapat/kráčet tread
rozumět understand
převrátit/naštvat upset
vzbudit se wake
nosit/mít na sobě wear
tkát weave
vzít si(za choť) wed
plakat weep
navíjet wind
vyhrát/zvítězit/získwin
zadržet/odmítnout withhold
odolat withstand
ždímat wring
psát write
přidat/sčítat add
dovolit allow
dorazit arrive
ptát se/žádat ask
připojit attach
chovat se behave
půjčit si borrow
váhat balance
nudit bore
nést carry
klábosit chat
zakrýt cover
křičet/brečet cry
poškodit damage
doručit deliver
obléci/vystrojit dress
vysvětlit explain
selhat fail
přimět/přinutit force
bránit/chránit guard
přihodit se happen
nenávidět hate
zlepšit improve
mít rád like
milovat love
vytěžit mine
pohnout move
sbalit pack
táhnout pull
zamýšlet/plánovat plan
hrát play
uložit/zásobit store
mluvit talk
zkusit try
použít use
pracovat work
zastavit stop
přemýšlet/usilovat study
Stránku zpět          Stránku vpřed          Úvodní stránku