Demo:
Při spuštění demonstrační verze programu, bude spuštěn také SMS emulátor. Tento emulátor emuluje vzdálený telefon a také hardware pro posílání SMS zpráv. Pokud pošlete nějakou zprávu, je simulováno její odeslání (případně selhání odeslání).

Okno SMS DEMO emulator slouží k simulaci vzdáleného mobilního telefonu. Stačí zde vyplnit telefonní číslo a text zprávy. Při stisku tlačítka "Odeslat zprávu" bude simulováno doručení nové zprávy do programu. Pokud máte telefonní číslo v seznamu, bude zobrazeno také jméno odesílatele. Rovněž je možno stiskem tlačítka historie zobrazit odeslané a přijaté zprávy z tohoto čísla. viz popis tlačítek (bod 5).

Sériové číslo k demo verzi je: XML4I7G321