Editace skupin kontaktů
Editace vzorů zpráv
Psaní inteligentních vzorů zprávEditace skupin kontaktů:Můžete si vytvořit skupiny a do těchto skupin rozdělit Vaše kontakty pro snadnější orientaci.
Kliknutím na "vytvořit novou skupinu" vytvoříte novou skupiny lidí.
Kliknutím na "změnit název skupiny" nebo dvojklikem myši, změníte název skupiny.
Pokud se rozhodnete skupinu smazat, klikněte na tlačítko "smazat skupinu" nebo vyberte skupinu a stiskněte klávesu DELETE. Pokud se ve skupině nacházejí lidi zobrazí se toto okno:Zobrazí se seznam skupin, kam můžete lidi přesunout nebo můžete všechny lidi ve skupině smazat. Poté je možno prázdnou skupinu smazat.
Pozn.: Minimálně jedna skupina musí existovat, takže poslední skupinu není možné smazat, pouze lidi v ní.
<Nahoru>

Editace vzorů zpráv:Vzory zpráv slouží k předdefinování zpráv a jejich snadnému zpětnému vyvolání. Kromě obyčejných zpráv, lze psát i inteligentní zprávy, které mění svůj obsah v závislosti na člověku, kterému zprávu posíláte více zde.
Můžete vytvořit, smazat nebo změnit název vzoru. Smazat vzor lze také, když jej označíte a stisknete klávesu DELETE. Změnit název vzoru se dá také dvojklikem myší na daný vzor.
Pokud se rozhodnete změnit obsah vzoru, klikněte na vzor a vpravo v okně "Editor vzoru zprávy" se obsah vzoru zobrazí. Po provedení všech úprav klikněte na tlačítko "uložit změny vzoru".
Pozn.: Nad oknem "Editor vzoru zprávy" je zobrazen počet napsaných znaků a do kolika SMS bude text rozdělen. To však neplatí, pokud použijete inteligentní doplňování zpráv, jelikož tyto zprávy mění svůj tvar v závislosti na zvoleném člověku.
<Nahoru>

Psaní inteligentních vzorů zpráv:Program umožňuje inteligentní změnu zprávy podle zvoleného člověka.
Zprávy potom můžou znít třeba následovně:
Pro Jana Andrse: Dobry den, pan/pani Jan Andrs bytem Bratri Hlavicu 35, rodne cislo 8112305564, necht se dne 12.10.2003 dostavi na prohlidku. S pozdravem MUDr. Petr Riha
Pro Zdeňku Bubínovou: Dobry den, pan/pani Zdenka Budinova bytem Bratri Hlavicu 12, rodne cislo 8054125642, necht se dne 12.10.2003 dostavi na prohlidku. S pozdravem MUDr. Petr Riha

Tohoto se dosáhne tím, že použijete zástupné symboly, které se při posílání zpráv nahradí daty z aktuálních položek. Stačí jen při psaní vzoru, kliknout na tlačítko vpravo a symbol se automaticky doplní do textu.
<Nahoru>