Popis tlačítek
Editace a posílání zpráv
Vyhledávání a podmíněné třídění kontaktů ze seznamu
Editace kontaktů
Okno odchozích a příchozích zprávPopis tlačítek:1 - Skrytí oken příchozích a odchozích zpráv.
2 - Pozastaví odesílání zpráv.
3 - Pokusí se znovu odeslat zprávy jejichž odeslání selhalo.
4 - Vytvoří novou zprávu.
5 - Program se pokusí k telefonnímu číslu zapsanému v rámečku vedle, nalézt zprávy z historie, které byly na toto číslo odeslány nebo z tohoto čísla přijaty.
6 - Pokud je zadáno číslo a napsána zpráva, tak zprávu odešle.
7 - Při zaškrtnutí tohoto políčka, vyplňte datum a čas a klikněte na tlačítko odeslat, zpráva se odešle ve stanovený čas.
8 - Pokud chcete vybrat vzor zprávy, tak jej vyberte a zadaný vzor se vyplní do okna zprávy.
9 - Okno pro psaní zprávy, zde napište Vaši zprávu.
10 - Podmíněné hledání v seznamu kontaktů více zde.
11 - Režim okamžitého hledání. Ihned po stisku klávesy se seznam kontaktů vytřídí podle zadaného kritéria. Pokud je tahle volba zakázána, tak se začíná s tříděním až po stisku klávesy ENTER. Pokud probíhá hledání příliš pomalu (deseti tisíce kontaktů), tak tuhle volbu vypněte.
12 - Zapíná a vypíná rozlišování velkých a malých znaků. Pokud je tahle volba vypnuta, nebude při dotazu ke třídění brán zřetel na velká a malá písmena.
13 - Zapíná a vypíná rozlišování znaků s diakritikou. Pokud je tahle volba vypnuta, nebude při dotazu ke třídění brán zřetel na diakritiku písmen.
14 - Okno s kontakty, které byly nalezeny podle třídících kritérií.
15 - Přidá další kontakt více zde.
16 - Smaže vybraný kontakt. Smazat kontakt se dá rovněž vybráním a stiskem klávesy DELETE více zde.
17 - Upraví vybraný kontakt.Úprava je možná také, pokud dvakrát myší kliknete na vybranou osobu z okna kontaktů více zde.
18 - Okno odchozích zpráv. Zde jsou zobrazeny zprávy, které jsou připraveny k odeslání více zde.
19 - Okno příchozích zpráv více zde.
20 - Smaže vybranou odchozí zprávu a ta se již neodešle.
21 - Smaže všechny odchozí zprávy.
22 - Smaže vybranou příchozí zprávu.
23 - Smaže všechny příchozí zprávy.
24 - Po zaškrtnutí tohoto políčka a stisku tlačítka odeslat, bude zpráva odeslána všem odobám, které jsou zobrazeny ve výběru. Pokud je zvolen vzor zprávy s inteligentním doplňováním, tak se na každou osobu tento vzor upraví a odešle.
<Nahoru>

Editace a posílání zpráv:

Je možno napsat zprávu, aniž budete vytvářet nový kontakt. Chcete-li vytvořit prázdnou zprávu, klikněte na ikonu s bílým čistým listem vravo od vzoru zprávy. Můžete také vybrat vzor zprávy, ale pokud bude obsahovat inteligentní nahrazovací pole, tak se tyto pole nahradí podle informací z kontaktu, který je označen. Po napsání zprávy, zadejte telefonní číslo včetně mezinárodní předvolby. Pokud chcete zprávu odeslat později, tak zaškrtněte políčko "Odeslat jindy" a vyberte datum a čas, kdy si přejete zprávu odeslat. Poté klikněte na tlačítko "Odeslat" a zpráva se odešle.
Ikonka historie (vpravo od vkládání telefonního čísla) slouží k zjištění jaké zprávy byly na toto nebo z tohoto čísla poslány. Po kliknutí na toto tlačítko se přesunete do části programu s historií a pokud takové zprávy existují, tak jsou zobrazeny.

Poznámka: Pod oknem je zobrazena informace o počtu napsaných znaků a taky o počtu SMS zpráv, do kterých bude nutno celou zprávu rozložit (1 SMS zpráva může mít 160 znaků) . Pokud je nastaveno omezení na počet SMS zpráv do kterých může být jedna zpráva rozdělena, je po dosažení limitu, znemožněno napsání dalších znaků a je zobrazen červený výstražný text.
Když je zaškrtnuto políčko "Poslat všem níže uvedeným osobám" viz popis tlačítek (tlačítko 24) , je zovlen inteligentní vzor a je nastaveno omezení počtu SMS, tak pokud zaková zpráva přesáhne stanovený limit, budete dotázáni, zda si přejete zprávu neodeslat, přesto odeslat a nebo ukončit odesílání.
<Nahoru>

Vyhledávání a podmíněné třídění kontaktů ze seznamu:

Tyto pole slouží k vyhledávání a třídění seznamu kontaktů. Stačí zadat pouze část textu a stisknout klávesu ENTER.

Pokud je zadána volba okamžitého hledání, není nutno ENTER mačkat. Lze zadat také vyhledávání bez rozlišování velkých a malých písmen a rovněž také bez rozlišování diaritiky. viz popis tlačítek (tlačítka 11 až 13)

Uvedu příklad, jak se dá toto hledání snadno využít:
Máte databázi pacientů a potřebujete na jistý den objednat děti na 15ti letou prohlídku. Aby jich nebylo hodně, tak objednáte pouze ty, jejichž příjmení začíná na "K" a bydlí v ulici "Smetanova".

Zvolíte skupinu lidí: PACIENTI (nebo kteroukoli jinou cílovou skupinu lidí, kterou chcete oslovit).
Do pole IČ(rodné číslo) zadáte "89" (jelikož první dvojčíslí v rodném čísle udává rok narození a stačí zadat pouze část rodného čísla, budou vyfiltrováni všichni pacienti, kteří se narodili v roce 1989)
Do pole příjmení zadáte pouze písmeno "K" a do pole bydliště zadáte "Smetanova".
Tímto způsobem budou ukázány pouze kontakty, které splňují zadané kritérium.
Zaškrtněte políčko "Poslat všem níže uvedeným osobám", vyplňte zprávu a klikněte na "Odeslat". Pokud zadáte inteligentní vzor zprávy, bude každému dítěti odeslána individuální zpráva.
Zprávy potom můžou znít třeba následovně:
Pro Petra Kořínka: Dobry den, Petr Korinek necht se dostavi 12.10.2003 do ordinace na 15ti letou prohlidku. S pozdravem MUDr. Jiri Blaha.
Pro Davida Koblihu: Dobry den, David Kobliha necht se dostavi 12.10.2003 do ordinace na 15ti letou prohlidku. S pozdravem MUDr. Jiri Blaha.
Využití je samozřejmě mnohem více.
<Nahoru>

Editace kontaktů:

V této části můžete přidávat, měnit nebo mazat uložené kontakty.

Při kliknutí na tlačítko "Přidat osobu" se otevře okno, kde zadáte údaje o osobě (musíte zadat alespoň jméno a telefonní číslo). Pokud chcete vytvořit další kontakt, klikněte na tlačítko "Uložit a vytvořit další záznam", jinak klikněte na tlačítko "Ok". Pokud si přejete vytváření ukončit, stiskněte "Storno".Při stisku tlačítek "Smazat osobu" nebo "Editovat záznam" se objeví podobné okno. Smazat osobu lze také, při vybrání kontaktu a stisku klávesy DELETE a editovat lze při dvojkliku myší na vybraný kontakt.
<Nahoru>

Okno odchozích a příchozích zpráv:

V tomto okně se zobrazují zprávy, které byly nebo budou odeslány a zprávy, které byly přijaty.

Odchozí zprávy:
Každá zpráva má svoji ikonu, jméno a přijmení(pokud osoba, které zprávu odesíláte je v databázi kontaktů) a telefonní číslo, na které bude zpráva odeslána. Pokud má být zpráva odeslána později, je zobrazen čas, kdy bude odeslána.
Význam ikon u zpráv:
- Zpráva je připravena k odeslání.
- Zpráva jse právě odesílá.
- Zpráva byla odeslána a čeká se na doručenku.
- Zpráva je připravena k odeslání a bude odeslána pozděj.
- Odeslání zprávy selhalo.

Tlačítkem je možno pozastavit odesílání zpráv.
Tlačítko slouží k pokusu o znovu odeslání zpráv, jejichž odeslání selhalo.

Pokud označíte zprávu, tak se její obsah zobrazí v editoru zpráv. Zprávu je možno smazat kliknutím na tlačítko "Smazat" nebo stisknutím klávesy DELETE. Pokud si přejete smazat všechny odchozí zprávy, stiskněte tlačítko "Smazat vše".
Příchozí zprávy:
Pokud Vám někdo na Vaše číslo pošle zprávu, tak tato je zobrazena zde. Pokud se jedná o číslo, které máte uloženo v databázi kontaktů, je zobrazeno také jméno a přijmení. Dále je zobrazeno telefonní číslo a čas, kdy byla zpráva doručena.
Při kliknutí na zprávu, se zpráva objeví v editoru zpráv. Zde je možno ji upravit a poslat zpět.
Zprávu lze smazat stisknutím tlačítka "Smazat" nebo stiskem klávesy DELETE. Stiskem tlačítka "Smazat vše" smažete všechny přijaté zprávy.
Pokud se v okně nachází nějaká příchozí zpráva, mění se ikona programu a tím jste upozorněni, že máte příchozí zprávy.