Export a import dat:
Program umí exportovat a importovat své soubory do a z formátu CSV. V tomto formátu můžou být data dále převedena do libovolného databázového formátu, příslušným softwarem (např.: MS Excel)
Pozn.: Ikonou disketky vyberete soubor. Oddělovač dat v CSV můžete změnit na libovolný znak, ten bude použit jako oddělovač.

Převod programových souborů do CSV: Jako zdrojový soubor vyberte soubor SMX nebo LOG z adresáře DATA nebo HISTORIE. Jako cílový soubor zvolte soubor do kterého budou data exportována. Klikněte na ikonu SMX --> CSV a data budou převedena.

Převod souborů z CSV na soubory, které používá tento program: Jako zdrojový soubor vyberte Váš soubor CSV. Jako cílový soubor zvolte soubor do kterého budou data importována(s příponou SMX pro datovou část nebo LOG pro historii). Neměňte datové soubory za běhu programu!!! A raději vždy zálohujte původní soubory. Klikněte na ikonu CSV --> SMX a data budou převedena.