Nastavení programu:
Omezení počtu SMS - Určuje do kolika fragmentů SMS zpráv bude Vaše zpráva rozdělena. Pokud zadáte "0", tak omezení nebude aktivní.
Konvertovat zprávy - Ze zpráv bude odstraněna diakritika, kterou nelze odeslat pomocí SMS. Doporučuje se tuhle volbu zaškrtnout.
Upozornění na ukončení - Při ukončení programu budete dotázáni, zda si opravdu přejete program ukončit.
Předvolba - Pevně daná předvolba. Je dobré tuto volbu zadat. Pro mobilní telefony v České republice to je "420"
Upozornění na odeslání - Před odesláním budete upozorněni, zda si přejete zprávu odeslat. Doporučuje se tuhle volbu zaškrtnout.
Zaznamenávat historii - Zapne zaznamenávání historie příchozích a odchozích zpráv. Pokud tuhle volbu vypnete, nebude možno sledovat odeslané a přijaté zprávy. Doporučuje se tuhle volbu zaškrtnout. Tato volba je chráněna heslem, pokud je nastaveno.
Plynulé vysouvání a zasouvání okna - Určuje způsob skrývání okna z plného zobrazení a naopak. Tato volba je sice efekní, ale zatěžuje více procesor.
Vynulovat čítač zpráv - Vynuluje počitadlo zpráv. Tato volba je chráněna heslem, pokud je nastaveno.
Zahrát zvuk při přijaté zprávě - Zvolením této volby bude příchozí zpráva ozvučena. Můžete také zvolit vlastní zvukový soubor ve formátu WAV kliknutím na disketku vpravo. Stiskem tlačítka vpravo od disketky bude zvyk přehrán.
Změnit heslo - Po stisku tohoto tlačítka budete vyzváni k zadání starého hesla(pokud jste jej v minulosti zadali) a poté k zadání nového hesla, které následně potvrdíte. Pokud jako nové heslo zvolíte prázdný text, bude heslo vypnuto a zobrazen text "Není zadáno žádné heslo".
Použít heslo pro spuštění programu - Pokud je zvolena tato volba, budete před spuštěním programu vyzváni, aby jste zadali heslo, jinak se program nespustí. Tato volba je chráněna heslem, pokud je nastaveno.
Uložit změny - Veškeré změny v nastavení musíte potvrdit tímto tlačítkem.