Program slouží k odesílání a přijímání SMS zpráv pomocí osobní SMS brány. Každá brána má svou vlastní SIM kartu a telefonní číslo, takže je možno obousměrné spojení s cílovou osobou.

Hlavní funkce programu:
Minimální konfigurace počítače:


Naprogramoval:

Tomáš Janírek (8.2003) btj@centrum.cz