Zálohování dat:


Vytvoření zálohy: V nabídce "soubor" vyberte položku "Provést zálohu..." nebo stiskněte klávesu F2. Budete vyzváni na místo, kam soubory uložit. O úspěšnosti zálohy budete informováni.

Obnova zálohy:V nabídce "soubor" vyberte položku "Obnovit ze zálohy..." nebo stiskněte klávesu F3. Po zadání souboru se zálohou budete ještě jednou vyzváni, zda si skutečně přejete zálohu obnovit. Pokud zálohu obnovíte, budou všechna aktuální data přepsána!!!