Tomáš Holubec, www.holubec.cz NOVINKY:   23.05.2011 Instalační CD a plné verze programů ke stažení >>     
Profil firmy
Reference
Statistiky
Ceník
Objednávka
Kontakt
Vstup pro distributory
Obchodní podmínky
Zapůjčit do školy
Manuál
Shaman
STÁHNOUT CD S PROGRAMY
  Anorganická chemie
Biologie
Evropská unie
Herbář pro školy
MiniEye
Nepravidelná slovesa AJ
Pracovní listy do zeměpisu
Praktická ekonomika
Zeměpis ČR,Evropa,Svět
PC Autoškola Holubec
PC Diktáty Holubec
Karel 98
 ZEMEPIS.HOLUBEC.CZ

Zeměpis ČR,Evropa,Svět   
Manuál k programu  
ZEMĚPIS
Popis programu
Koncepce programu
Náhledy
Videoukázky
Reference
Přehled pojmů
Technické požadavky
Manuál
SVĚT - plná verze
Zapůjčit do školy
Prodloužit zapůjčení

Podpora
Souběh s osnovami
NOVINKY
Aktualizace
Otázky a odpovědi

Informační servis
Aktuality na mail
Tiskové zprávy
Ocenění
Invex 2002
SMS soutěž o 3 CD
Nový provoz.řád učeben

Spolupráce
Doporučit známému
Zaslat námět
Profily obtížnosti
Upozornit na chybu

Obchod
Ceník
Objednat
Nabídka pro studenty
Dodací podmínky
Licenční podmínky
Pro dealery

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      zemepis@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení:
BRE Bank S.A.
č. ú: 670100-2209394337/6210


 

Stáhnout jako PDF
Stáhnout jako DOC

Manuál k programu

1. Obchodní politika pro školství – Zeměpis ČR, Evropa a Svět
2. Prohlášení výrobce o poskytnutí licence učitelům
3. Licenční ujednání
4. Prohlášení o shodě
5. Instalační postup
6. Tipy pro práci s programem
7. Aktualizace programu
8. Technický popis produktu – rodný listInstalační postup

Spuštění

Po vložení CD-ROM do mechaniky se automaticky spustí nabídka programů, ze které si můžete velmi pohodlně vybírat. Pokud nedojde k automatickému spuštění, stiskněte tlačítko Start, vyberte Spustit a napište D:\SHAMAN.EXE, kde D:\ odpovídá CD-ROM mechanice.

Programy můžete spouštět přímo z automatické nabídky – tedy bez nutnosti instalace na pevný disk. Na školní síti je však lepší programy na sdílený síťový disk nainstalovat a odtud umožnit jejich spouštění na pracovních stanicích.

Instalace na síť

Instalaci spustíte pomocí tlačítka z automatické nabídky. Případně přes tlačítko

          Start-Spustit-D:\SETUP.EXE

Zobrazí se seznam programů. Křížkem si vyberte, které si přejete nainstalovat a stiskněte Pokračovat. Dojde ke spuštění vzájemně nezávislých instalátorů jednotlivých programů. Instalátory budou implicitně nabízet instalaci na sdílený síťový disk K.

SHAMAN

Pokud se rozhodnete instalovat i manažer výukových programů SHAMAN, instalujte jej jako první – chvíli vyčkejte a okno jeho instalátoru se automaticky nabídne jako první. Pokud toto pořadí dodržíte, tak se ostatní programy budou umět automaticky přidat podle předmětů do strukturované nabídky.

Po nainstalování všech jednotlivých programů spusťte z nabídky

          Start – Programy - SHAMAN – Shaman ucitel

a povolte přidání programů do nabídky.

Potom vytvořte na pracovní ploše každého žáka zástupce SHAMANa (umožněte každému žáku jeho jednoduché spuštění). Potom do nabídky jednoduše zařazujte ze správcovského účtu libovolné výukové programy, které vlastníte. Výhoda spočívá v tom, že jednou zařazený program mohou prostřednictvím SHAMANa ihned spouštět všichni žáci.

Stránku zpět          Stránku vpřed          Úvodní stránku