Počítačové výukové programy   
Karel 98 [Objednávka, Učebnice]  
Cena: 290Kč / 590Kč  

Obchod
Generátor klíčů

Kontakt
      Tomáš Holubec
      Ústí 116, 755 01 Vsetín
      IČO: 68152833

      info@holubec.cz
      tel./fax: 571 419 428
      GSM: +420 603 773 306

      Bank. spojení: eBanka,
č. ú: 545653001/2400

      ICQ: 65574224

 

Ikona (0.4KB)

KAREL 98

Pro potřeby své základní školy jsem přepracoval pod Windows klasickou pomůcku výuky strukturovaného programování. Doplnil jsem ji také o knihovnu do Turbo Pascalu, která usnadní přechod k vyšším programovacím jazykům. Součástí je i sbírka zadání a řešení příkladů sesbíraných na soutěžích v programování.

Karlovo město (27KB) Karel je robot uzavřený ve městě 10x10 polí. V jeho světě existují pouze zdi, značky a čtyři světové strany. Sám umí pouze udělat krok, otočit se vlevo a položit nebo zvednout značku. Také umí rozpoznat zda na poli, kde stojí, je nějaká značka, zda stojí před zdí a na jakou světovou stranu je natočen.
Robot Karel je však velmi učenlivý a má schopnost naučit se vykonávat i značně složité činnosti. Cílem práce je vytvořit pro Karla návod k vykonání zadaného úkolu.

Pomocí Karla se mohou začít učit programovat i nejmenší děti bez znalostí matematiky. Naučí se logicky myslet a hledat nejelegantnější řešení zdánlivě velmi složitého problému. Zvyknou si správně členit a rozlišovat dílčí problémy a hledat mezi nimi podobnosti.

První verze Karla se u nás objevila někdy před více než dvanácti lety. Přesto se na mnoha školách ještě užívá a zkušení uživatelé tedy nejspíš ocení sbírku úloh sesbíraných na soutěžích v programování a také některá klíčová řešení.

Úplným začátečníkům první kroky usnadní učebnice postihující základy jazyka.

Žáci si také mohou změřit své schopnosti v každoročně pořádané soutěži garantované ministerstvem školství.

Doplňující součástí je knihovna pro Turbo Pascal simulující Karlovo město, která umožní plynule přejít k Pascalu.

Stáhnout ukázkovou verzi programu - karel98.zip (195KB).
Stáhnout učebnici základů jazyka ve formátu HTML - karkniha.zip (90KB).
Cena programu (1 disketa 3.5") je 290 Kč pro soukromé osoby a 590 Kč pro školy a organizace. Karla si můžete objednat na adrese obchod@holubec.cz nebo pomocí objednávkového formuláře.

zpět